Xử lý URL trong JavaScript

Để xử lý URL trong JavaScript, bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng location trong JavaScript, đây là đối tượng chuyên dùng xử lý URL của trang web. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng location để xử lý URL trong JavaScript.

1.Sử dụng location để xử lý URL trong JavaScript

Muốn sử dụng Location để xử lý URL trong JavaScript trước hết bạn phải biết được cú pháp để gọi đến location. Do Location là thuộc tính của đối  tượng Window, khi gọi thuộc tính của đối tượng bạn chỉ cần lấy đối tượng chấm ra thuộc tính tương ứng.

Ví dụ sau sử dụng window.location để chuyển trang trong JavaScript.

Khi click vào nút Chuyn trang sẽ chuyển tới trang http://kenhlaptrinh.net . Về mặt cú pháp mình đã khai báo rồi bây giờ mời các bạn đến với các phương thức của location dùng để xử lý URL trong JavaScript.

2.Phương thức reload() trong location dùng để tải lại trang web

Khi bạn muốn tải lại trang web bạn sẽ bấm F5 hoặc click vào biểu tượng reload trang web ở trên trình duyệt, trong JavaScript khi muốn reload trang bạn chỉ cần sử dụng phương thức reload() trong Location.

Ví dụ sử dụng phương thức reload() trong Location

Khi bạn click vào nút  Load Trang sẽ  gọi đến phương thức  loadTrang() và chạy lệnh  window.location.reload();

Trong đối tượng location có nhiều phương thức xử lý URL nhưng ở đây mình chỉ giới thiệu phương thức reload() các bạn có thể tham khảo thêm một số phương thức khác.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...