[Bài 12] Xử lý Upload File với Spring Framework

Đã có rất nhiều bạn khi xây dựng ứng dụng với Spring Framework gặp khó khăn trong việc xử lý Upload File với Spring Framework. Bài viết sau đây của mình sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý Upload File với Spring Framework với nhiều cách khác nhau, làm như thế nào thì vui lòng xem tiếp bài viết nào.

Thông thường xử lý Upload File với Spring Framework hoặc bất kì ngôn ngữ lập trình web nào khác thì có 2 cách đơn giản và được ưu dùng nhất là upload file vào thẳng cơ sở dữ liệu, và cách thứ hai là upload file vào thư mục nào đó trên máy chủ. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cả 2 cách trong việc xử lý Upload File với Spring Framework.

1. Xử lý Upload File với Spring Framework vào cơ sở dữ liệu

// đang cập nhật…

2. Xử lý Upload File với Spring Framework vào thư mục

– Sau khi tạo xong ứng dụng web bằng Spring Framework thì bạn cần import thư viện hỗ trợ upload file bao gồm commons-fileupload-1.2.2commons-io-1.3.2commons-logging-1.1.1.

– Tiếp theo, bạn tạo giao diện xử lý upload file bằng Spring Framework có thể giống như mình bên dưới đây:

– Chúng ta cũng nên tạo tập tin để hiển thị lại hình ảnh sau khi lưu:

– Trong tập tin cấu hình Spring (dispatcher-servlet.xml) bạn cần thêm đoạn mã sau:

– Cụ thể tập tin dispatcher-servlet.xml sẽ dạng như thế này:

– Trong Spring framework cung cấp lớp MultipartFile được sử dụng để lấy các nội dung tập tin của tập tin tải lên như tên tập tin, kích thước, đường dẫn…

– Đã xong phần cở bản, giờ chúng ta sẽ viết Controller xử lý khi người dùng upload ảnh lên sẽ tiến hành lưu ảnh vào thư mục được chỉ định và hiển thị hình ảnh sau khi đã lưu.

– Như vậy cơ bản đã xong việc xử lý Upload File với Spring Framework vào thư mục, bạn hãy chạy thử và xem kết quả có giống mình không.

kenhlaptrinh-xu-ly-upload-file-voi-spring-framework-vao-thu-muc

Lời kết: Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn 2 cách xử lý Upload File với Spring Framework, mong rằng bạn nào đã xem bài viết này thì sẽ làm được xử lý Upload File với Spring Framework.

(Tác giả: Tùng Dương)

2 thoughts on “[Bài 12] Xử lý Upload File với Spring Framework

    1. Thông thường bạn nên tạo một chức năng upload ảnh riêng, ví dụ khi thêm hình ảnh vào sản phẩm lúc chọn ví dụ ảnh đại diện thì bạn chọn ảnh sau đó gọi đến control upload ảnh

Bình luận

Loading...