Bài viết về WordPress

wordpress

WordPress là gì ? Ưu và nhược điểm ? Vì sao nên dùng WordPress để thiết kế web

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (Content Management System – CMS) phổ biến và mạnh mẽ, được sử dụng để xây dựng và quản lý các trang web và blog. WordPress được phát triển bởi một cộng đồng lớn và có sự hỗ trợ rộng rãi từ

1 Comment