[Node.js] Bài 03 Viết ứng dụng Hello World với Node.js

Nếu như ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu Node.js là gì? thì trong bài viết này hãy bắt đầu tự viết ứng dụng Hello World với Node.js đầu tiên.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta cần nạp những module cần thiết, trong Node.js sử dụng từ khóa require để có thể import một module nào đó.

Như đoạn mã trên thì mình nạp module http bằng cách sử dụng từ khóa require và lưu trữ vào biến http

Bước 2: Khởi tạo máy chủ

Node.js cần khởi tạo máy chủ (server) riêng, máy chủ này nhằm mục đích để lắng nghe (request) các yêu cầu từ phía người dùng (client).

Như đoạn mã trên bạn thấy rằng mình đã sử dụng phương thức createServer() để tạo ra một máy chủ với nhận vào hai tham số request và response. Server cần mở cổng để lắng nghe các yêu cầu từ phía người dùng gởi lên bằng cách gọi phương thức listen(port), như ví dụ trên là máy chủ sử dụng cổng 9000.

Với ví dụ trên server trả về HTTP Status mã 200, kiểu dữ liệu text/plain và in ra kết quả là từ khóa Hello World

Bước 3: Khởi chạy và kiểm tra ứng dụng

Bây giờ để viết ứng dụng Hello World với Node.js đầu tiên, thì mình sẽ tạo một thư mục ví dụ nodejs sau đó tạo tiếp một tập tin đặt tên là nodejs.js với nội dung trong bước 1 và bước 2 đã thực hiện, toàn bộ nội dung tập tin nodejs.js như sau:

Bây giờ để khởi chạy và kiểm tra ứng dụng bạn vào phần tìm kiếm gõ cụm từ Node.js Command Prompt và sau đó chọn mở chương trình lên. Rồi nhập vào dòng lệnh sau để khởi chạy chương trình Hello World với Node.js

– Bạn nhớ lúc đầu mình tạo thư mục tên nodejs nên bây giờ mình sử dụng lệnh cd để vào thư mục nodejs:

– Tiếp theo, mình sẽ chạy tập tin nodejs.js bằng cách gọi lệnh sau:

– Bạn kiểm tra trên màn hình Node.js Command Prompt nếu thấy xuất hiện dòng chữ Server running port 9000 có nghĩa là đã chạy thành công chương trình Hello World với Node.js

Viết ứng dụng Hello World với Node.js

– Muốn kiểm tra chắc chắn hơn thì bạn hãy mở một trình duyệt bất kỳ, có thể là Google Chrome, Cốc Cốc hay Firefox rồi gõ đường dẫn sau để kiểm tra, nếu bạn thấy xuất hiện dòng chữ Hello World trên màn hình có nghĩa là thực hiện thành công viết ứng dụng Hello World với Node.js đầu tiên.

– Đây là kết quả sau khi mình khởi chạy, còn bạn thì sao?

Viết ứng dụng Hello World với Node.js

Lời kết: Như vậy tính tới bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu Node.js là gì? Giới thiệu Node.js, hướng dẫn cài đặt Node.js và bài hôm nay nữa là viết ứng dụng Hello World với Node.js đầu tiên. Ngoài ra, các bạn hãy xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục Node.js để tìm hiểu thêm các kiến thức về Node.js.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...