Ví dụ về mô hình MVC trong Java Swing

Trước khi đến với phần xây dựng ứng dụng quản lý nhân viên áp dụng mô hình MVC thì đầu tiên mình sẽ làm quen với ví dụ về mô hình MVC trong Java Swing. Vậy mô hình MVC là gì? Áp dụng mô hình MVC trong Java Swing như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ các câu hỏi được đặt ra ở trên.

1.Mô hình MVC là gì?

MVC (Model-View-Controller) là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia một ứng dụng thành ba phần Model-View-Controller tương tác được với nhau. Nhầm tách biệt giữa cách thức nhận yêu cầu từ phía người dùng sau đó xử lý nội hàm bên trong và trả kết quả về cho người dùng.

Đối với lập trình viên phát triển phần mềm thì khi áp dụng đúng mô hình MVC sẽ giúp cho họ có sự phân chia rõ ràng hơn, giúp cho quá trình bảo trì và phát triển phần mềm thuận lợi và nhanh chóng. Model-View-Controller được định nghĩa từng phần như sau:

Model: tượng trưng cho dữ liệu trong ứng dụng

View: Giao diện người dùng thao tác

Controller: Quản lý sự trao đổi dữ liệu như tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng, sau đó xử lý nội hàm bên trong và trả dữ liệu về giao diện người dùng.

Sau khi đã tìm hiểu về mô hình MVC bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với ví dụ sử dụng mô hình MVC trong Java Swing.

2.Ví dụ về mô hình MVC trong Java Swing.

Với ví dụ áp dụng mô hình MVC trong Java Swing chúng ta thực hiện load danh sách nhân viên vào trong JTable và thực hiện thao tác tìm kiếm mã nhân viên.

Cấu trúc của project ví dụ sử dụng mô hình MVC trong Java Swing như sau:

package model:

Tạo ra Class Constants chứa dữ liệu bao gồm tên cột và dữ liệu đổ vào từng dòng trong JTable.

Class Constants.java

package controller:

Tạo ra Class Controller.java implement ActionListener nó sẽ xữ lý hành động của người dùng khi thao tác click vào JButton SEARCH

Class Controller.java

package view:

Về phần view chúng ta có một bảng danh sách nhân viên bên cạnh đó ta có thể nhập liệu vào JTextFiled sau đó thực hiện tìm kiếm bởi JButton.

Kết quả sau khi chạy ví dụ sử dụng mô hình MVC trong Java Swing như sau:

Download source code ví dụ sử dụng mô hình MVC trong Java Swing.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

Thông qua ví dụ sử dụng mô hình MVC trong Java Swing đã phần nào giúp các bạn hiểu được kiến trúc mô hình MVC. Tiếp theo mình sẽ xây dựng ứng dụng quản lý nhân viên sử dụng mô hình MVC trong Java Swing với các chức năng như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lấy danh sách nhân viên. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm loạt bài Java Swing cho người mới bắt đầu tại kenhlaptrinh.net.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...