Tổng quan về giao thức UDP trong Java Socket

UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP thường được sử dụng cho các hệ thống cần tốc độ nhanh, tuy nhiên nó cũng có một vài nhược điểm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan về giao thức UDP trong Java Socket nhằm vận dụng linh hoạt giao thức này.

1. Giới thiệu về giao thức UDP trong Java Socket:

– UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có thể gửi những dữ liệu ngắn được gọi là datagram tới máy khác. 

– Ưu điểm: cho tốc độ nhanh và hỗ trợ liên kết một-nhiều (sử dụng các Datagram Multicast và Unicast) phù hợp đối với các yêu cầu kích thước nhỏ và thời gian.

– Nhược điểm: độ tin cậy thấp, các gói dữ liệu có thể đến không đúng thứ tự hoặc bị mất mà không có thông báo.

2. Một số cổng cho ứng dụng UDP:

– 15: Netstat- Network Status-Tình trạng mạng

– 53: DNS-Domain Name Server

– 69: TFTP-Trivial File Transfer Protocol-Giao thức truyền tệp thông thường

– 137: NetBIOS Name Service

– 138: Dịch vụ Datagram NetBIOS

– 161: SNMP

3. Thiết kế giải thuật Client – Server giao thức UDP trong Java Socket:

 

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...