Phương thức toFixed() của đối tượng Number trong JavaScript

Phương thức toFixed() trong JavaScript giúp bạn tùy chọn hiển thị phần thập phân hay nói đúng hơn là Phương thức toFixed() định dạng một số với phần thập phân của số đó được tùy chỉnh.

Đầu tiên mình cũng sẽ đi tìm hiểu cú pháp sử dụng Phương thức toFixed() trong JavaScript.

1. Cú pháp sử dụng Phương thức toFixed()

Phương thức toFixed() trong JavaScript giúp ta quy định số các chữ số xuất hiện sau dấu thập phân. Dưới đây là cú pháp sử dụng phương thức  toFixed().

Để hiểu rõ hơn phương thức toFixed() trong JavaScript mời các bạn xem ví dụ bên dưới.

2. Ví dụ sử dụng Phương thức toFixed()

Trong ví dụ này mình sẽ trình bày hai trường hợp. Một là phương thức toFixed() không nhận vào giá trị và hai là nhận vào giá trị.

Lưu ý mặc  định phương thức toFixed() trong JavaScript sẽ lấy phần nguyên của đối tượng Number.

3. Kết quả ví dụ sử dụng Phương thức toFixed()

Kết quả sử dụng toFixed() trong JavaScript được hiển thị ở hình ảnh bên dưới.

kenhlaptrinh-net-tofixed-cua-doi-tuong-number-trong-javascriptVới việc sử dụng phương thức toFixed() giúp bạn  định dạng một số với phần thập phân của số đó bạn có thể tùy chỉnh được.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...