Tìm hiểu về Web Service

Những ai đã sử dụng qua Web Service hoặc chuẩn bị dùng đến thì hãy giành một ít thời gian để tìm hiểu về Web Service. Để tìm hiểu về Web Service thì các bạn chỉ cần trả lời hai câu hỏi như sau.

1. Web Service là gì?

Web Service là một tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn được sử dụng để trao đổi dữ liệu qua lại giữa các ứng dụng. Các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên các nền tảng khác nhau có thể sử dụng Web Service để trao đổi dữ liệu qua các mạng máy tính.

2. Tại sao lại sử dụng Web Service?

Một vài dẫn chứng giúp chúng ta sử dụng Web Service:

2.1. Các chức năng (Function) của Web Service.

Web Service có thể được gọi từ xa bằng HTTP, tức là nó có thể được kích hoạt bằng các yêu cầu HTTPWeb Service cho phép bạn đưa ra các chức năng (Function) hiện có của chương trình lên mạng. Một khi các ứng dụng khác tiếp xúc với  Web Service có thể sử dụng được các chức năng hiện có trong chương trình của bạn.

2.2. Khả năng tương tác của Web Service

Web Service được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về trình duyệt web và có thể được sử dụng bởi bất kỳ một trình duyệt nào, cho phép các ứng dụng khác nhau nói chuyện với nhau và chia sẻ dữ liệu với nhau. Các ứng dụng khác cũng có thể sử dụng các dịch vụ của Web Service.

2.3. Chí phí khi sử dụng Web Service

Web Service sử dụng SOAP qua giao thức HTTP, vì vậy bạn có thể sử dụng Internet hiện có để thực hiện các dịch vụ web. Giải pháp này ít tốn kém hơn so với các giải pháp độc quyền như EDI / B2B.

Ngoài những ý ở trên Web Service còn giúp cho các lập trình viên mobile khá nhiều trong việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị mobile với Web Service.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về Web Service và bây giờ các bạn có thể  xây dựng cho mình một Web Service. Để xây dựng Web Service các bạn tham khảo tại đây nhé: Tạo RESTful Web Services trong Java bằng Netbean

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...