Tích hợp Google AdMob vào trong ứng dụng Android

Google AdMob là nền tảng tốt nhất để kiếm tiền từ quảng cáo của bạn và tối đa hóa doanh thu quảng cáo thông qua quảng cáo trong ứng dụng. Vậy tại sao lại không tích hợp Google AdMob vào trong ứng dụng Android để kiếm được thu nhập từ quảng cáo mang lại.

Google AdMob có 2 dạng hiển thị quảng cáo trong ứng dụng là Banner và Interstitial:

– Đối với quảng cáo loại Banner thì quảng cáo sẽ chiếm một phần nhỏ màn hình, đây là quảng cáo biểu ngữ xuất hiện ở trên đầu hoặc dưới cùng màn hình ứng dụng của bạn và có thể nhắc người dùng cài đặt ứng dụng, truy cập trang web, nhận hướng dẫn, xem sản phẩm hoặc gọi đến một số điện thoại…

– Đối với quảng cáo loại Interstitial là dạng quảng cáo chiếm toàn bộ màn hình thiết bị, đây là quảng cáo thường xuất hiện tại thời điểm ngắt đoạn hoặc chuyển tiếp hay khi hoàn thành mỗi cấp độ trong trò chơi.

Ưu điểm nếu như bạn tích hợp Google AdMob:

– Tích hợp Google AdMob vào ứng dụng trong Android dễ dàng và miễn phí.

– Dựa trên công nghệ quảng cáo của Google.

– Thanh toán nhanh chóng, tin cậy.

Hướng dẫn tích hợp Google AdMob vào trong ứng dụng Android:

Bước 1: Trong tập tin AndroidManifest.xml bạn cần khai báo quyền truy cập INTERNET và ACCESS_NETWORK_STATE 

Bước 2: Trong tập tin build.gradle (Module: app) thêm đoạn mã khai báo sau vào trong dependencies

Bước 3: Mình sẽ tạo 2 activity, một activity SplashActivity.java dùng để hiển thị quảng cáo Banner và một activity MainActivity.java hiển thị quảng cáo dạng Interstitial.

Để thêm quảng cáo thì bạn sử dụng thẻ com.google.android.gms.ads.AdView trong layout.

Để lấy được quảng cáo thì bạn cần tạo đơn vị quảng cáo tại https://apps.admob.com/

Lớp SplashActivity.java: Tạo một thể hiện của AdRequest và tải quảng cáo vào AdView.

Lớp MainActivity.java:

Video hướng dẫn tích hợp Google AdMob vào trong ứng dụng Android:

Download mã nguồn tích hợp Google AdMob vào trong ứng dụng Android.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

Lời kết: Như vậy, kể từ giờ phút này bạn đã có thể tích hợp Google AdMob vào trong ứng dụng Android nhằm mang lại thêm nguồn thu nhập từ chính những ứng dụng mà bạn đang xây dựng.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...