[Bài 14] Sửa lỗi hiển thị UTF-8 trong Spring MVC

Khi xây dựng ứng dụng web bằng Spring MVC có rất nhiều bạn gặp phải tình trạng lỗi hiển thị tiếng Việt và không biết cách giải quyết. Với bài này thì đảm bảo rằng 100% bạn sẽ sửa lỗi hiển thị UTF-8 trong Spring MVC.

Không cần phải sử dụng thêm một thư viện nào khác, cũng chẳng phải lập trình CODE dài dòng mà chỉ cần một đoạn cấu hình nhỏ trong tập tin web.xml là bạn đã có thể giải quyết được vấn đề sửa lỗi hiển thị UTF-8 trong Spring MVC.

– Đầu tiên, bạn mở tập tin web.xml trong thư mục WEB-INF của ứng dụng web bạn

– Sau đó thì hãy chèn đoạn mã này vào trong tập tin web.xml để có thể sửa lỗi hiển thị UTF-8 trong Spring MVC

– Cuối cùng, hãy chạy lại ứng dụng web của bạn để xem việc mình hướng dẫn sửa lỗi hiển thị UTF-8 trong Spring MVC có được không nào.

– Lưu ý: cơ sở dữ liệu của bạn khi tạo nhớ để định dạng dữ liệu utf-8

Lời kết: Như vậy việc sửa lỗi hiển thị UTF-8 trong Spring MVC coi như đã được giải quyết thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những bài khác trong loạt bài hướng dẫn Spring MVC.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...