Bài 6: Sử dụng UI Controls trong JavaFx

UI Controls trong JavaFx bao gồm rất nhiều loại khác nhau và tương ứng với mỗi loại UI Controls đều có mục đích sử dụng khác nhau tùy vào từng ngữ cảnh bạn muốn hiển thị sao cho phù hợp với yêu cầu ứng dụng.

 

Trong JavaFx cung cấp cho bạn rất nhiều UI Controls bao gồm:

STTTên UI ControlsMô tả
1JavaFX Label– JavaFX Label trong JavaFx được dùng để hiển thị nội dung trên màn hình.

– Nó có thể hiển thị được văn bản, hình ảnh hoặc cả hai cùng lúc.

2JavaFX Button– JavaFX Button trong JavaFx là nút nhấn.

– Nó có thể hiển thị được văn bản, hình ảnh hoặc cả hai cùng lúc.

3JavaFX RadioButton– JavaFX RadioButton trong JavaFx thường được nhóm lại với nhau để cho phép người dùng thực hiện một lựa chọn duy nhất trong một danh sách.

– Một JavaFX RadioButton có hai trạng thái là được chọn (selected) hoặc không được chọn (deselected).

4JavaFX ToggleButton– JavaFX Button trong JavaFx có hai trạng thái được chọn (selected) hoặc không được chọn (not selected).
5JavaFX Checkbox– JavaFX Checkbox trong JavaFx (hộp kiểm) cho phép người dùng thực hiện nhiều lựa chọn trong danh sách.
6JavaFX ChoiceBox– JavaFX ChoiceBox trong JavaFx cho phép người dùng lựa chọn trong danh sách sổ xuống.
7JavaFX TextField– JavaFX TextField trong JavaFx cho phép người dùng nhập dữ liệu từ bàn phím.

– Nó có thể là dữ liệu kiểu chữ, kiểu số.

8JavaFX PasswordField– JavaFX PasswordField trong JavaFx cho phép người dùng nhập mật khẩu từ bàn phím.

– Các ký tự được nhập sẽ được ẩn bằng cách hiển thị một chuỗi dạng ký tự *.

9JavaFX Hyperlink– JavaFX Hyperlink trong JavaFx là đại diện cho các liên kết tương tự như liên kết trên các trang web bạn thường thấy.
10JavaFX Slider– JavaFX Slider trong JavaFx là dạng thanh trượt cho phép bạn kéo chọn giá trị theo kiểu số.
11JavaFX ProgressBar– JavaFX ProgressBar trong JavaFx thể hiện tiến độ thực hiện của một đoạn chương trình nào đó.
12JavaFX DatePicker– JavaFX DatePicker trong JavaFx cho phép lựa chọn kiểu dữ liệu dạng ngày tháng.
13JavaFX FileChooser– JavaFX FileChooser trong JavaFx cho phép người dùng có thể chọn một tệp hoặc một thư mục.
14JavaFX Menu– JavaFX Menu trong JavaFx cho phép lựa chọn các tùy chọn.
15JavaFX ListView– JavaFX ListView được sử dụng trong trường hợp bạn muốn hiển thị một danh sách các mục.

– Dữ liệu hiển thị tự động cuộn nếu như quá dài.

16JavaFX TableView– JavaFX TableView trong JavaFx có thể sử dụng các lớp TableView, TableColumn, và TableCell từ JavaFX API để biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng.
17JavaFX TreeView– JavaFX TreeView trong JavaFx cho phép trình bày dữ liệu theo cấu trúc cây
18JavaFX Pagination– JavaFX Pagination trong JavaFx giúp điều hướng qua nhiều trang khi dữ liệu cần hiển thị tương đối nhiều.
19JavaFX ColorPicker– JavaFX ColorPicker trong JavaFx cho phép lựa chọn màu sắc.
20JavaFX HTMLEditor– JavaFX HTMLEditor trong JavaFx là một trình soạn thảo văn bản phong phú cho phép bạn chèn các đoạn mã HTML.

Lời kết: Ở trên mình vừa liệt kê một số UI Controls trong JavaFx và các sử dụng của từng loại, đây là những UI Controls trong JavaFx thường được sử dụng nhiều trong các ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...