Sử dụng Procedures trong MariaDB

Procedures là gì? Procedures trong MariaDB (Stored Procedure) là một thủ tục được gọi ra bằng cách sử dụng câu lệnh CALL nhằm tăng hiệu xuất xử lý dữ liệu, nâng cao tính bảo mật. Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng Procedures trong MariaDB.

1. Procedures là gì?

– Procedures trong MariaDB (Stored Procedure) là một thủ tục được gọi ra bằng cách sử dụng câu lệnh CALL nhằm tăng hiệu xuất xử lý dữ liệu, nâng cao tính bảo mật.

– Procedures trong MariaDB có thể có các tham số đầu vào, các tham số đầu ra hoặc có cùng lúc các tham số đầu vào và đầu ra.

– Ví dụ sau đây trình bày cú pháp cơ bản Procedures trong MariaDB:

– Như ở ví dụ trên, bạn thấy rằng:

+ Procedures được đặt tên là pr_hocsinh_getall.

+ Thủ tục có thể là một hàm thêm dữ liệu, sửa dữ liệu, xóa dữ liệu hay là một câu truy vấn chẳng hạn.

2. Ví dụ sử dụng Procedures trong MariaDB

Sau đây là ví dụ sử dụng Procedures trong MariaDB, mình có một bảng học sinh như sau:

Bây giờ mình sẽ viết câu lệnh Procedures lấy danh sách học sinh dựa theo điều kiện mã lớp học. Nếu như bạn đang sử dụng phần mềm Navicat thì để tạo Procedures chỉ cần chọn mục Function sau đó nhấn chọn New Function

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Lời kết: Như vậy mình vừa trình bày hướng dẫn cấu hình kết nối với MariaDB. Ngoài ra để tìm hiểu thêm về MariaDB bạn có thể xem thêm một số bài viết trong chuyên mục MariaDB.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...