Sử dụng LineChart trong JavaFX

Thành phần LineChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ đường trong ứng dụng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp. Thành phần LineChart của JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.LineChart.

Sử dụng LineChart trong JavaFX:

1. LineChart X Axis and Y Axis:

– Thành phần LineChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ đường.

– Biểu đồ đường là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y.

– Biểu đồ đường với hai trục X và trục Y là kiểu dữ liệu số biểu diễn bởi lớp JavaFX javafx.scene.chart.NumberAxis

2. Khởi tạo LineChart trong JavaFx:

– Khởi tạo LineChart trong JavaFx như sau:

3. Ví dụ sử dụng LineChart trong JavaFx:

– Để tìm hiểu sử dụng biểu đồ LineChart trong JavaFX thì chúng ta sẽ cùng xem bảng biểu đồ lợi nhuận năm 2016 dưới đây và sau đó vẽ lại biểu đồ này thông qua sử dụng biểu đồ LineChart.

QuýLợi nhuận
18.92
23.66
37.74
413.02

Biểu đồ lợi nhuận trong năm 2016

– Đoạn mã chương trình như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã LineChart trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng LineChart trong JavaFX

Các bạn có thể Download source code bài viết ngay bên dưới.Sử dụng LineChart trong JavaFX

Lời kết: Như vậy trong bài viết này mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng LineChart trong JavaFX. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số thành phần biểu đồ (chart) khác chẳng hạn như PieChart, BarChart, AreaChart… tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Xem thêm:

Sử dụng BarChart trong JavaFX

Sử dụng PieChart trong JavaFX

Sử dụng AreaChart trong JavaFX

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...