Bài 5: Sử dụng Layout trong JavaFX

Trong JavaFX cung cấp một số bố cục giao diện HBox, VBox, Border Pane, Stack Pane, Text Flow, Neo Pane, Title Pane, Grid Pane, Flow Panel… và mỗi loại layout có một cách bố trí riêng. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu qua cách sử dụng Layout trong JavaFx như thế nào.

Trong JavaFX cung cấp một số bố cục giao diện HBox, VBox, Border Pane, Stack Pane, Text Flow, Neo Pane, Title Pane, Grid Pane, Flow Panel… được mô tả như hình sau:

Sử dụng Layout trong JavaFX

1. HBOX trong JavaFx

– Lớp HBox đặt các nút con trong JavaFX theo chiều ngang, các nút con mới được được sắp xếp từ trái sang phải.

– HBox cho phép thay đổi các thuộc tính chẳng hạn như border, padding, margin, spacing và alignment.

Sử dụng Layout trong JavaFX

2. VBOX trong JavaFx

– Khác với HBox trong JavaFx thì thành phần VBox trong JavaFx là một thành phần bố trí đặt tất cả các nút theo hàng dọc.

– Thành phần Java VBox được đại diện bởi lớp javafx.scene.layout.VBox


Sử dụng Layout trong JavaFX

3. TilePane trong JavaFX

– TilePane trong JavaFX là một thành phần layout bố trí các thành phần con của nó theo dạng lưới với các ô có kích thước bằng nhau.

– Thành phần layout của JavaFX TilePane được trình bày bởi lớp javafx.scene.layout.TilePane

Sử dụng Layout trong JavaFX

4. FlowPane trong JavaFx

– FlowPane trong JavaFX là một thành phần layout giúp bố trí các thành phần con của nó theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

– FlowPane trong JavaFX có thể tự động canh chỉnh nếu không có đủ không gian hiển thị.

– Thành phần FlowPane được biểu diễn bởi lớp javafx.scene.layout.FlowPane

Sử dụng Layout trong JavaFX

5. GridPane trong JavaFx

– GridPane trong JavaFX là một thành phần layout bố trí các thành phần con của nó theo dạng lưới, kích thước của ô trong lưới phụ thuộc vào các thành phần được hiển thị trong GridPane và được tuân thủ theo một số quy tắc nhất định.

– GridPane trong JavaFX sắp xếp các thành phần con theo nguyên tắc là tất cả các ô trong cùng một hàng sẽ có cùng chiều cao và tất cả các ô trong cùng một cột sẽ có cùng chiều rộng. Như vậy với các hàng khác nhau có thể có chiều cao khác nhau hoặc các cột khác nhau có thể có chiều rộng khác nhau.

– Các thành phần bố trí GridPane trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.layout.GridPane

Sử dụng Layout trong JavaFX

6. ScrollPane trong JavaFX

– ScrollPane trong JavaFX được sử dụng khi cần hiển thị một nội dung lớn với không gian hạn chế. Nó cho phép người dùng di chuyển nội dung bằng cách sử dụng thanh cuộn nằm ngang hoặc thanh cuộn thẳng đứng.

– ScrollPane cho phép thiết lập thanh cuộn có thể luôn luôn được hiển thị, không bao giờ được hiển thị hoặc chỉ hiển thị khi cần thiết.

Sử dụng Layout trong JavaFX

7. Accordion trong JavaFX

Một Accordion trong JavaFX là một nhóm các TitlePanes, sau đây là phần nội dung chính hướng dẫn sử dụng JavaFX Accordion.

Sử dụng Layout trong JavaFX

8. Tile Pane trong JavaFX

(đang cập nhật)

Lời kết: Như vậy với bài viết bố cục trong JavaFx (layout trong JavaFx) giúp bạn tìm hiểu một số bố cục giao diện chẳng hạn như HBox, VBox, Border Pane, Stack Pane, Tile Pane, Grid Pane, Flow Panel… và tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể chọn được layout phù hợp cho ứng dụng.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...