Sử dụng JTable trong Java Swing

Lớp JTable trong Java Swing được cung cấp như một phần của Swing API trong Java dùng để hiển thị dữ liệu hoặc chỉnh sửa dữ liệu hai chiều. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp JTable trong Java Swing cũng như thực hiện ví dụ mẫu để xem nó hoạt động như thế nào.

Lớp JTable trong Java Swing bao gồm 2 hàm dựng (constructor) như sau đây:

– JTable(): dùng để khởi tạo bảng với dữ liệu trống

– JTable(Object[][] rows, Object[] columns): dùng để khởi tạo bảng chứa các dữ liệu

Sau đây, mình sẽ trình bày ví dụ về cách sử dụng lớp JTable trong Java Swing để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Ở ví dụ về lớp lớp JTable trong Java Swing này mình sẽ tạo ra một bảng hiển thị danh sách các môn học về lập trình Web Java như của Kênh Lập Trình đang hướng dẫn lên Jtable.

Bước 1: Bạn tạo ra một mảng chứa tiêu đề các cột cần hiển thị ở bảng, ở đây mình sẽ hiển thị như số thứ tự, tên môn học, tác giả hướng dẫn, tổng số bài viết như sau

Bước 2: Tiếp theo, bạn cần tạo một mảng chứa dữ liệu các môn học muốn hiển thị lên bảng. Mỗi mảng bên trong tương ứng với một hàng dữ liệu ở trong bảng, để phân biệt dữ liệu các cột trong mỗi mảng ta sử dụng dấu phẩy để phân cách.

Bước 3: Phần cuối cùng là bạn khởi tạo lớp Jtable trong Java Swing chứa tiêu đề các cột cũng như dữ liệu các dòng, sau đó sử dụng JFrame để thêm Jtable bạn vừa tạo vào.

Vậy là mình đã hướng dẫn xong ví dụ sử dụng lớp JTable trong Java Swing, bây giờ bạn hãy chạy thử ví dụ trên để xem kết quả có giống như bên dưới không nhé, toàn bộ mã của ví dụ trên như dưới đây

Và đây là kết quả khi chạy ví dụ.

kenhlaptrinh-su-dung-jtable-trong-java-swing

Download source code ví dụ sử dụng JTable trong Java Swing.

Download link 1:

Download link 2:

Ở trên là phần ví dụ cách sử dụng trong Java Swing, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đối tượng khác trong Java Swing tại đây nhé.

(Tác giả: Tùng Dương)

5 thoughts on “Sử dụng JTable trong Java Swing

Bình luận

Loading...