Bài 14: Sử dụng JavaFX Transformations trong JavaFx

Sử dụng JavaFX Transformations trong JavaFx nhằm thay đổi hình dạng của một đối tượng trong một hệ tọa độ thành một đối tượng mới với các tham số nhất định.

Một số loại chuyển đổi được hỗ trợ trong JavaFX như sau:

STTTên loạiMô tả
1RotationRotation được dùng để xoay đối tượng ở một góc với tham số nhất định
2ScalingScaling được dùng để thay đổi kích thước của một đối tượng.
3TranslationTranslation được dùng để di chuyển, dịch chuyển đối tượng sang vị trí mới trong hệ tọa độ.
4ShearingShearing được dùng để biến đổi hình dạng của một đối tượng.

Những phép biến đổi này có thể được áp dụng cho một Node (nút) độc lập hoặc các nhóm Node. Tất cả các biến đổi đều nằm trong gói javafx.scene.transform và thuộc lớp Transform.

Các phép biến đổi trong JavaFX có thể được thực hiện dọc theo hệ tọa độ XYZ, do đó cho phép người dùng tạo các đối tượng và hiệu ứng ba chiều (3D).

Một số hình ảnh sử dụng JavaFX Transformations trong JavaFx:

Rotation được dùng để xoay đối tượng ở một góc với tham số nhất định

Scaling được dùng để thay đổi kích thước của một đối tượng.

Translation được dùng để di chuyển, dịch chuyển đối tượng sang vị trí mới trong hệ tọa độ.

Shearing được dùng để biến đổi hình dạng của một đối tượng.

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng JavaFX Transformations trong JavaFx. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...