Sử dụng JavaFX Rectangle

Trong nội dung bài viết này mình muốn trình bày về sử dụng JavaFX Rectangle trong JavaFx, cùng nhau đi tìm hiểu về JavaFX Rectangle, làm sao để có thể vẽ một hình Rectangle trong JavaFx.

1. Một số đặc điểm JavaFX Rectangle

– Để vẽ JavaFX Rectangle (hình chữ nhật) trên đồ thị cảnh bạn cần xác định chiều rộng (width), chiều cao (height) và vị trí tọa độ (x, y) cho góc trên bên trái của hình.

– Để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFX bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.Rectangle

– Lớp Rectangle được kế thừa từ lớp Shape trong JavaFx.

2. Khởi tạo JavaFX Rectangle

– Để khởi tạo JavaFX Rectangle bạn thực hiện như sau:

– JavaFX Rectangle bao gồm một số thuộc tính cơ bản hay được sử dụng như sau:

Thuộc tínhMô tả
setFillthiết lập màu sắc cho hình
setStrokethiết lập màu sắc cho đường viền
setArcHeight, setArcWidththiết lập bo tròn các góc
setRotatethiết lập xoay một góc bao nhiêu độ
setStrokeWidththiết lập độ rộng đường kẻ viền

3. Ví dụ sử dụng JavaFX Rectangle:

– Ví dụ sau đây mô phỏng vẽ một đường thẳng sử dụng JavaFX Rectangle:

– Kết quả đoạn mã chương trình trên như sau:

Sử dụng JavaFX Rectangle

Download source code bài viết.Sử dụng JavaFX Rectangle

Lời kết: Như vậy, sau khi xem qua bài viết này bạn vừa tìm hiểu cách sử dụng JavaFX Rectangle để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFx. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

Xem thêm:

Sử dụng JavaFX Ellipse

Sử dụng JavaFX Line

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...