Bài 16: Sử dụng JavaFX Images trong JavaFX

Trong JavaFX để tải hình ảnh thì bạn có thể sử dụng lớp được cung cấp bởi JavaFX trong gói javafx.scene.image. Để tìm hiểu rõ hơn về phần này hãy cùng xem bài viết sử dụng JavaFX Images trong JavaFX.

1. JavaFX Images trong JavaFX

– JavaFX hỗ trợ các định dạng ảnh như BMP, GIF, JPEG, PNG.

– Bạn có thể tải một hình ảnh trong JavaFX bằng cách khởi tạo lớp Image trong gói javafx.scene.image

2. Ví dụ sử dụng JavaFX Images trong JavaFX

Ví dụ sử dụng JavaFX Images trong JavaFX:

Bước 1: Bạn khởi tạo đối tượng Image và truyền vào đường dẫn tập tin hình ảnh cần hiển thị

Bước 2: Sau đó, trong đối tương ImageView bạn sử dụng phương thức setImage() để gán đối tượng Image ở trên vào ImageView.

Bước 3: Cuối cùng bạn gán đối tượng ImageView vào trong bố cục hiển thị, chẳng hạn VBox, HBox…

Xem thêm:

Sử dụng FlowPane trong JavaFX

Sử dụng VBOX trong JavaFx

Sử dụng HBOX trong JavaFx

Nội dung toàn đoạn mã của chương trình trên như sau:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Sử dụng JavaFX Images trong JavaFX

Hoặc nếu bạn làm nhưng gặp rắc rối vì chưa chạy được thì có thể tải toàn bộ mã nguồn đầy đủ cho phần hướng dẫn sử dụng hiệu ứng JavaFX Images ở đường dẫn bên dưới.

Sử dụng JavaFX Images trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng JavaFX Images trong JavaFx. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...