Bài 21: Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Một hộp thoại trong JavaFX (Dialog trong JavaFX) thuộc gói DialogPane và nó cung cấp API cần thiết để trình bày hiển thị hộp thoại thông báo cho người dùng. Sau đây là phần giới thiệu và hướng dẫn về sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX.

Lớp Dialog trong JavaFX thuộc gói javafx.scene.control, nó gồm có 3 lớp con là  Alert, ChoiceDialog và TextInputDialog. Trong đó mỗi lớp có chức năng sau:

– Lớp Alert là một lớp con của lớp Dialog, nó cung cấp một số loại hộp thoại được xây dựng trước có thể dễ dàng hiển thị cho người dùng nhằm đưa ra nhắc nhở, thông báo.

– Đối với lớp ChoiceDialog và TextInputDialog thì trong trường hợp bạn muốn người dùng cần phải nhập một đoạn văn bản hay lựa chọn từ danh sách có sẵn thì nên sử dụng lớp ChoiceDialog và TextInputDialog trong JavaFX.

Download full source code JavaFX Dialog tại đây.

Bài 21: Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Hướng dẫn sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX:

1. Lớp Alert trong JavaFX

Để tạo một Alert trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

1.1 INFORMATION Dialog trong JavaFX:

INFORMATION Dialog trong JavaFX thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn thông báo cho người dùng một mẩu thông tin nào đó như đăg ký tài khoản thành công, bạn vừa nhận được một mã giảm giá…

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo INFORMATION Dialog trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

1.2 WARNING Dialog trong JavaFX:

WARNING Dialog trong JavaFX thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đưa ra cảnh báo cho người dùng chẳng hạn khi nhập sai dữ liệu, yêu cầu đăng nhập…

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo WARNING Dialog trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

1.3 ERROR Dialog trong JavaFX:

ERROR Dialog trong JavaFX thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đưa ra cảnh báo cho người dùng chẳng hạn đã nhập sai dữ liệu nào đó, hoặc thao tác xử lý bị lỗi…

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo ERROR Dialog trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

1.4 CONFIRMATION Dialog trong JavaFX:

CONFIRMATION Dialog trong JavaFX thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn người dùng cần xác nhận chẳng hạn khi người dùng muốn thực hiện đăng xuất ứng dụng, muốn xóa ứng dụng…

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo CONFIRMATION Dialog trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

Hoặc bạn cũng có thể tùy biến CONFIRMATION Dialog thêm nhiều lựa chọn cho người dùng:

1.5 Exception Dialog trong JavaFX:

Exception Dialog cũng tương tự như ERROR Dialog nhưng có thêm một phần là bạn có thể hiển thị chi tiết hơn về nội dung.

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo Exception Dialog bạn thực hiện như sau:

2. Lớp TextInputDialog trong JavaFX

Lớp TextInputDialog thường được sử dụng trường hợp bạn muốn yêu cầu người dùng cần phải nhập một đoạn văn bản, khai báo dữ liệu nào đó.

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo TextInputDialog trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

3. Lớp ChoiceDialog trong JavaFX

Lớp ChoiceDialog thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn người dùng lựa chọn từ danh sách có sẵn.

Sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFX

Để tạo ChoiceDialog trong JavaFX bạn thực hiện như sau:

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng JavaFX Dialog trong JavaFx về cách sử dụng Alert, ChoiceDialog và TextInputDialog. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...