Sử dụng HTMLEditor trong JavaFX

HTMLEditor trong JavaFX là trình soạn thảo văn bản HTML cung cấp cho người dùng có thể soạn thảo văn bản chữ in đậm, in nghiêng, đường gạch dưới, phông chữ, kích thước phông chữ, căn chỉnh văn bản…

1. Sử dụng HTMLEditor trong JavaFX

– HTMLEditor trong JavaFX là trình soạn thảo văn bản HTML cung cấp cho người dùng có thể soạn thảo văn bản chữ in đậm, in nghiêng, đường gạch dưới, phông chữ, kích thước phông chữ, căn chỉnh văn bản…

– Mô hình dữ liệu cơ bản sử dụng đoạn mã HTML, nó sẽ không được hiển thị trực quan cho người dùng cuối.

2. Khởi tạo HTMLEditor trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX HTMLEditor bằng cách khai báo như sau:

– Một số thuộc tính lớp HTMLEditor trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1getHtmlText()Trả về nội dung HTML của trình soạn thảo JavaFX HTMLEditor.
2setHtmlText(String htmlText)Nhập nội dung HTML trình soạn thảo JavaFX HTMLEditor.
3print(PrinterJob job)In nội dung của trình soạn thảo JavaFX HTMLEditor.

– Thêm HTMLEditor vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Sử dụng HTMLEditor trong JavaFX

Download source code bài viết.Sử dụng HTMLEditor trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng HTMLEditor trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...