Sử dụng HBOX trong JavaFX

HBox trong JavaFX được sử dụng để thiết kế giao diện theo hàng ngang, thành phần HBOX trong JavaFx được đại diện bởi lớp javafx.scene.layout.HBox.

Hướng dẫn sử dụng HBOX trong JavaFx:

1. Khởi tạo HBOX trong JavaFX:

– Để khởi tạo một HBox bằng cách khai báo như sau:

– Ví dụ sau đây sẽ thêm vào HBox hai nút (Button) cạnh nhau theo hàng ngang:

2. Thêm HBox vào Scene Graph:

– Muốn HBox trong JavaFx được hiển thị trên giao diện nó phải được thêm vào trong thành phần Scene Graph.

– Nói đơn giản là bạn chỉ cần thêm HBox vào một đối tượng Scene.

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã HBox trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng HBOX trong JavaFX

3. Thiết lập khoảng cách giữa các nút (nodes):

Như ở ví dụ trên bạn thấy rằng HBox sắp xếp hai nút nhấn sát cạnh nhau, vậy nếu như bạn muốn chèn một khoảng trống giữa các thành phần thì sẽ cần thêm phương thức setSpacing() như sau:

Hoặc bạn cũng có thể chèn một khoảng trống giữa các thành phần bằng cách sau:

Đoạn mã chương trình sẽ như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã HBox trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng HBOX trong JavaFX

Download source code bài viết.Sử dụng HBOX trong JavaFX

Lời kết: Như vậy trong bài viết này mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng HBox trong JavaFx. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số thành phần layout (bố cục) khác trong JavaFx như Vbox, FlowPane, TilePane…

Xem thêm bài viết về sử dụng Layout trong JavaFX
Sử dụng TilePane trong JavaFX
Sử dụng VBOX trong JavaFX
Sử dụng VBOX trong JavaFX

 

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...