Sử dụng command line import database MySQL

Trong quá trình làm việc mình đã gặp phải vấn đề là khi sử dụng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu như (Navicat,MySQL Workbench…) để import database với dung lượng lớn và kết quả xuất hiện lỗi “Out of memory“. Để khắc phục vấn đề trên mình sử dụng command line import database MySQL.

Khi mình sử dụng command line import database MySQL thì tốc độ import database nhanh hơn so với khi dùng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu và không còn xuất hiện lỗi  “Out of memory“. Sau đây là các bước sử dụng câu lệnh cmd import database trong MySQL.

1. Câu lệnh cmd di chuyển tới thư mục bin trong MySQL

Để di chuyển tới thư mục bin trong MySQL bạn sử dụng cú pháp:

cd C:\xampp\mysql\bin

Ở đây mình dùng xampp và đường dẫn chỉ tới thư mục bin trong MySQL là:  C:\xampp\mysql\bin. Ngoài ra bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách thiết lập biến môi trường cho MySQL.

2. Câu lệnh cmd truy cập MySQL

Sau đây là câu lệnh cmd truy cập MySQL: mysql -u user_name -ppassword

Diễn giải :

userName : Tài khoản đăng nhập MySQL

password  : Mật khẩu dùng để truy cập MySQL

Hiện tại mình đang dùng xampp và tài khoản để đăng nhập MySQL là rootkhông có mật khẩu. Sau đây mình sẽ truy cập MySQL với câu lệnh cmd như sau:

mysql -uroot -p và bấm phím Enter kết quả như hình bên dưới.

kenhlaptrinh-net-su-dung-command-line-import-database-mysql-1

Lưu ý trong trường hợp bạn nhập user_name có thể nhập sát “-u” hoặc cách ra khoản trắng, nhưng với password thì phải nhập sát “-p“. Với file.sql lưu trữ tiếng việt có dấu thì khi đăng nhập bạn phải set mặc định là –default_character_set utf8 nếu không khi import xong sẽ bị lỗi font.

3. Câu lệnh cmd use database trong MySQL

Câu lệnh sử dụng một database trong MySQL là: use ten_database;

Trong bài sử dụng cmd truy cập và thao tác với MySQL mình có tạo một database có tên là “cmd_database“. Bây giờ mình dùng câu lệnh cmd use database đó, chi tiết như hình ảnh bên dưới.

kenhlaptrinh-net-su-dung-command-line-import-database-mysql-2

4. Câu lệnh cmd import database MySQL

Câu lệnh cmd dùng để import cơ sở dữ liệu như sau: \. url_database

url_database là đường dẫn chỉ đến file.sql cần import.

Bây giờ mình sẽ thực hiện import một file demo.sql vào trong database có tên là “cmd_database“. Sau đây là hình ảnh chi tiết về câu lệnh cmd import database trong MySQL.

kenhlaptrinh-net-su-dung-command-line-import-database-mysql-3

Và sau cùng là bấm phím Enter, sau khi chạy xong thì các bạn kiểm tra lại bằng cách sử dụng câu lệnh cmd show tables;. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số câu lệnh cmd để thao tác với MySQL tại đây.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...