Sử dụng CardLayout trong Java Swing

Để tiếp nối loạt bài Layout manager trong Java Swing, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng CardLayout trong Java Swing. Đối với CardLayout đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm.

1. Khái niệm CardLayout trong Java Swing.

CardLayout quản lý các thành phần theo cách thức tại một thời điểm chỉ hiển thị một thành phần (cho phép hiển thị nhiều thành phần tại nhiều thời điểm khác nhau).

2. Các phương thức của lớp (class) CardLayout trong Java Swing.

  • public void next(Container parent): di chuyển đến container tiếp theo.
  • public void previous(Container parent): di chuyển đến container trước đó.
  • public void first(Container parent): di chuyển đến container đầu tiên.
  • public void last(Container parent): di chuyển đến container cuối cùng.
  • public void show(Container parent, String name): di chuyển đến container với tên đã được chỉ định..

3. Hàm dựng (constructor) của CardLayout trong Java Swing.

CardLayout(): tạo ra một bố cục với khoảng cách chiều ngang và chiều dọc đều bằng 0.
CardLayout(int hgap, int vgap): tạo ra một bố cục với khoảng cách ngang và dọc theo quy định.

4. Ví dụ sử dụng CardLayout trong Java Swing.

Kết quả khi chạy chương trình sử dụng CardLayout trong Java Swing với constructor CardLayout() ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

Kết quả khi chạy chương trình sử dụng CardLayout trong Java Swing với constructor CardLayout(int hgap, int vgap) ta có kết quả chạy chương trình như bên dưới.

 

Download source code bài viết ở ngay bên dưới.

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất để sử dụng CardLayout trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác về Java Swing tại chuyên mục nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...