Bài 7: Sử dụng biểu đồ trong JavaFx (Chart trong JavaFx)

Trong gói javafx.scene.chart của JavaFX cung cấp một số dạng biểu đồ trong JavaFx (Chart trong JavaFx) chẳng hạn như PieChart, BarChart, LineChart, AreaChart…

Sử dụng biểu đồ trong JavaFx (Chart trong JavaFx):

1. Biểu đồ PieChart trong JavaFX

– Thành phần PieChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ hình tròn trong ứng dụng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp.

– Thành phần PieChart trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.PieChart.

– Để khởi tạo một PieChart trong JavaFX bằng cách khai báo như sau:

2. Biểu đồ BarChart trong JavaFX

– Thành phần BarChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ hình thanh trong ứng dụng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp.

– Thành phần BarChart trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.BarChart

  • – Biểu đồ thanh là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y.- Đối với biểu đồ thanh thì tương ứng với trục X là loại dữ liệu (chẳng hạn tháng năm, loại trái cây…) và trục Y biểu diễn dữ liệu số.- Bạn cần phải xác định trục X và trục Y, lớp JavaFX javafx.scene.chart.CategoryAxis được dùng để biểu diễn loại dữ liệu cần hiển thị, còn lớp javafx.scene.chart.NumberAxis được biểu diễn loại dữ liệu số.

3. Biểu đồ LineChart trong JavaFX

– Thành phần LineChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ đường trong ứng dụng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp.

– Thành phần LineChart của JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.LineChart.

– Biểu đồ đường là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y.

– Biểu đồ đường với hai trục X và trục Y là kiểu dữ liệu số biểu diễn bởi lớp JavaFX javafx.scene.chart.NumberAxis

4. Biểu đồ AreaChart trong JavaFX

– Biểu đồ AreaChart trong JavaFX là dạng biểu đồ miền biểu diễn các điểm nối lại với nhau tương tự như LineChart trong JavaFX chỉ khác ở điểm vùng giữa tọa độ X và đường thẳng được tô màu.

– Thành phần AreaChart trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.AreaChart.- Biểu đồ AreaChart là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y.

– Biểu đồ đường với hai trục X và trục Y là kiểu dữ liệu số biểu diễn bởi lớp JavaFX javafx.scene.chart.NumberAxis

Lời kết: Như vậy trong bài viết này cung cấp cho các bạn hướng dẫn sử dụng biểu đồ trong JavaFx (Chart trong JavaFx). Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác trong chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức cho ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...