Sử dụng BarChart trong JavaFX

Thành phần BarChart trong JavaFX được sử dụng để vẽ biểu đồ hình thanh trong ứng dụng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp. Thành phần BarChart trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.BarChart

Sử dụng BarChart trong JavaFX:

1. BarChart trong JavaFx:

– Biểu đồ thanh là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y.

– Đối với biểu đồ thanh thì tương ứng với trục X là loại dữ liệu (chẳng hạn tháng năm, loại trái cây…) và trục Y biểu diễn dữ liệu số.

– Bạn cần phải xác định trục X và trục Y, lớp JavaFX javafx.scene.chart.CategoryAxis được dùng để biểu diễn loại dữ liệu cần hiển thị, còn lớp javafx.scene.chart.NumberAxis được biểu diễn loại dữ liệu số.

2. BarChart Data Series:

– Data Series được dùng để hiển thị dữ liệu, mỗi thành phần Data Series sẽ chứa một giá trị X và một giá trị Y.

– Lớp XYChart.Series được tạo ra và đặt tên tương ứng với một loại dữ liệu cần thể hiện.

3. Ví dụ Sử dụng BarChart trong JavaFX:

– Để tìm hiểu sử dụng biểu đồ BarChart thì chúng ta sẽ cùng xem bảng biểu đồ tỉ trọng (%) dân số 2010 – 2030 dưới đây như sau:

Nhóm tuổiNăm 2010Năm 2020Năm 2030
0 – 1424%21%18%
15 – 6470%71%72%
Trên 646%8%10%

Tỉ trọng (%) dân số Việt Nam 2010 – 2030

– Đoạn mã chương trình như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã BarChart trong JavaFx trên có thể như sau:

Sử dụng BarChart trong JavaFX

Các bạn có thể Download source code bài viết ngay bên dưới.Sử dụng BarChart trong JavaFX

Lời kết: Như vậy trong bài viết này mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng BarChart trong JavaFX. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số thành phần biểu đồ (chart) khác chẳng hạn như PieChart, LineChart, AreaChart… tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Xem thêm:

Sử dụng PieChart trong JavaFX

Sử dụng LineChart trong JavaFX

Sử dụng AreaChart trong JavaFX

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...