Sử dụng AreaChart trong JavaFX

Biểu đồ AreaChart trong JavaFX là dạng biểu đồ miền biểu diễn các điểm nối lại với nhau tương tự như LineChart trong JavaFX chỉ khác ở điểm vùng giữa tọa độ X và đường thẳng được tô màu.

Sử dụng AreaChart trong JavaFX:

1. Khởi tạo AreaChart trong JavaFX:

– Thành phần AreaChart trong JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.chart.AreaChart.

– Biểu đồ AreaChart là một đồ thị hai chiều với hai trục X và trục Y.

– Biểu đồ đường với hai trục X và trục Y là kiểu dữ liệu số biểu diễn bởi lớp JavaFX javafx.scene.chart.NumberAxis

– Khởi tạo AreaChart trong JavaFx như sau:

2. Ví dụ sử dụng AreaChart trong JavaFX:

– Để tìm hiểu sử dụng biểu đồ AreaChart trong JavaFX thì chúng ta sẽ cùng xem bảng biểu đồ thống kê lượng mưa trung bình của TPHCM dưới đây:

Tháng123456789101112
Lượng mưa (mm)274938121330929527134226011947

Biểu đồ thống kê lượng mưa trung bình của TPHCM

– Đoạn mã chương trình như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã AreaChart trên có thể như sau:

Sử dụng AreaChart trong JavaFX

Các bạn có thể Download source code bài viết ngay bên dưới.Sử dụng AreaChart trong JavaFX

Lời kết: Như vậy trong bài viết này mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng AreaChart trong JavaFX. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số thành phần biểu đồ (chart) khác chẳng hạn như PieChart, BarChart, LineChart… tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Xem thêm:

Sử dụng PieChart trong JavaFX

Sử dụng LineChart trong JavaFX

Sử dụng BarChart trong JavaFX

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...