Bài 7: Xây dựng chức năng giỏ hàng

Trong xây dựng website thương mại điện tử thì chức năng giỏ hàng là một phần không thể thiếu, nếu như bạn đang xây dựng website bán hàng Spring Framework thì xây dựng chức năng giỏ hàng cũng rất đơn giản. Với bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng giỏ hàng trong Spring Framework.

1.Xây dựng chức năng giỏ hàng trong Spring Framework.

Bước 1: Đầu tiên, bạn tạo lớp Item.java để lưu thông tin sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm vào trong giỏ hàng.

Bước 2: Sau đó, chúng ta sẽ viết các phương thức cho lớp giỏ hàng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, xóa giỏ hàng, tính tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền có trong giỏ hàng.

Kế tiếp bạn cần viết một số phương thức xử lý giỏ hàng như thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng, tính tổng tiền…

Phương thức tính tổng sản phẩm có trong giỏ hàng

Phương thức tính tổng tiền

Bước 3: Tiếp theo, bạn viết lớp Controller xử lý khi người dùng chọn sản phẩm thêm vào giỏ hàng.

Download source code tại đây.

Download source link 1:

Xây dựng chức năng giỏ hàng

Download source link 2:

Xây dựng chức năng giỏ hàng

(Tác giả: Tùng Dương)

15 thoughts on “Bài 7: Xây dựng chức năng giỏ hàng

        1. Chào bạn, mỗi bài sẽ có code riêng cho bài đó, bạn muốn download code toàn bộ project thi bạn tải ở bài số 19, 20 là dk

Bình luận

Loading...