Bài 8: Shape trong JavaFx

Lớp Shape trong JavaFx cung cấp định nghĩa các thuộc tính chung cho các đối tượng đại diện cho một số dạng hình học chẳng hạn như hình chữ nhật (JavaFX Rectangle), hình Ellipse hay đường thẳng (JavaFX Line).

STTThể loạiMô tả
1 JavaFX Line– JavaFX Line được sử dụng để vẽ một đoạn thẳng

– Để vẽ một đối tượng JavaFX Line, bạn cần chỉ định một tọa độ bắt đầu (x, y) và một tọa độ (x, y) kết thúc.

– Để vẽ JavaFX Line chúng ta sẽ sử dụng lớp javafx.scene.shape.Line.

2 JavaFX Ellipse– Để vẽ JavaFX Ellipse trên đồ thị bạn cần xác định kích thước và vị trí theo giá trị pixel.

– Để vẽ một hình Ellipse bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.Ellipse

3 JavaFX Rectangle– Để vẽ JavaFX Rectangle (hình chữ nhật) trên đồ thị cảnh bạn cần xác định chiều rộng (width), chiều cao (height) và vị trí tọa độ (x, y) cho góc trên bên trái của hình.

– Để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFX bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.Rectangle

4 JavaFX Circle – Một vòng tròn là một đường tạo thành một vòng khép kín, mỗi điểm trên đó là một khoảng cách cố định từ một điểm đến điểm trung tâm.

– Để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFX bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.Circle

5JavaFX Curve – Được dùng để vẽ những hàm sóng như đồ thị hàm sin.

– Để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFX bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.CubicCurve

6JavaFX Polyline – Dùng để vẽ đường gấp khúc dựa trên thứ tự các tọa độ bằng cách vẽ đường thẳng nối tọa độ thứ nhất đến tọa độ thứ hai và tọa độ thứ hai đến tọa độ thứ n.

– Để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFX bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.Polyline

7JavaFX QuadCurve– Dùng để vẽ hình vòng cung.

– Để vẽ một hình chữ nhật trong JavaFX bạn sử dụng lớp javafx.scene.shape.QuadCurve

Lời kết: Như vậy bên trên là một số dạng hình học thường hay được sử dụng của lớp Shape trong JavaFx. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết khác tại chuyên mục JavaFx để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...