RIGHT JOIN trong SQL

RIGHT JOIN trong SQL sẽ tạo một bảng kết quả mới bằng việc kết hợp các giá trị cột giữa hai bảng dựa trên key-join. RIGHT JOIN trong SQL sẽ so sánh mỗi hàng trong bảng 1 và mỗi hàng trong bảng 2. Khi key-join trong RIGHT JOIN được thỏa mãn thì giá trị dòng sẽ kết hợp lại với nhau thành một hàng kết quả. Sẽ giữ lại tất các giá trị bảng bên phải và điền giá trị NULL vào phần trống.

Cú pháp

RIGHT JOIN trong SQL có cú pháp đơn giản như sau

Ví dụ

Ta có bảng lương như sau

kenhlaptrinh-right-join-trong-sql-h1

và bảng nhân viên như sau

kenhlaptrinh-right-join-trong-sql-h2

sau đó ta join hai bảng với nhau bằng cú pháp

đây là kết quả:

kenhlaptrinh-right-join-trong-sql-h3

tác giả: Hoàng Đế.

Bình luận

Loading...