[Bài 8] Request và Response trong Spring Framework

Request và Response trong Spring Framework là một trong những phương pháp cơ bản để giao tiếp với nhau, vậy khi muốn gởi yêu cầu nào đó bạn sử dụng request và ngược lại  response là kết quả bạn sẽ nhận được.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề Request và Response trong Spring Framework thì sẽ đề cập tới một ví dụ mẫu như sau: mình sẽ thiết kế một trang để người dùng nhập thông tin các nhân chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, email… sau đó hệ thống xử lý và hiển thị kết quả trả về.

Bước 1: Bạn tạo ứng dụng web với Spring Framework, sau đó bạn tạo tập tin trang_chu.jsp với giao diện như sau

Tiếp theo, bạn tạo tập tin ket_qua.jsp dùng để hiển thị kết quả sau khi máy chủ trả về

Bước 2: Sau khi đã xây dựng xong phần giao diện, tiếp đến bạn sẽ xây dựng lớp xử lý. Bạn sẽ tạo lớp HomeController.java để xử lý việc nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu

Trong đó:

– Chú thích @RequestMapping để nhằm khai báo nhằm gọi đến địa chỉ URL tương ứng để xử lý, ở trên ví dụ chúng ta sẽ nhập vào họ tên của bạn và sau đó gọi đến controller @RequestMapping(value = “ket-qua.html”, method = RequestMethod.POST) để xử lý. Controller xử lý nhận yêu cầu từ request và xử lý chuyển từ chữ thường sang chữ HOA và trả response về.

– @RequestParam được dùng để lấy giá trị từ một tham số nào đó từ request gởi lên, ở trên ví dụ đó là hoTen

– Muốn dữ liệu được hiển thị ở trang JSP thì bạn hãy sử dụng Model hoặc ModelMap để lưu trữ lại dữ liệu muốn hiển thị. Như ví dụ ở trên mình sử dụng đến ModelMap thì bạn chú ý nó sẽ có 2 tham số là key (kiểu dữ liệu String) và value để lưu trữ dữ liệu có thể String, Object, List.

Bước 3: Bây giờ bạn chạy ví dụ trên và xem kết quả trả về có giống như dưới đây không nhé

kenhlaptrinh-request-va-response-trong-spring-framework

Lời kết: Như vậy, mình đã giới thiệu các bạn Request và Response trong Spring Framework. Mong rằng đây sẽ bổ ích cho các bạn.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...