[Bài 08] Quy ước đặt tên trong Java

Trong lập trình nếu như chúng ta cùng thống nhất một quy ước đặt tên trong Java chung thì khi xây dựng, phát triển các dự án sẽ giúp các thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả hơn.

1. Quy tắc đặt tên trong Java:

– Không trùng với các “từ khóa”.

– Không được bắt đầu bằng số.

– Tên phải được bắt đầu bằng một chữ cái, hoặc các kí tự $ hoặc _

– Không được chứa khoảng trắng, các ký tự toán học như nhân chia cộng trừ…

– Không được trùng với một định danh khác trong cùng một phạm vi.

– Trong Java có phân biệt chữ hoa chữ thường

kenhlaptrinh-quy-uoc-dat-ten-trong-java

2. Quy ước đặt tên trong Java:

– Ta nên đặt tên package, class, biến, hằng, phương thức sao cho nghĩa của nó đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, có ý nghĩa và mang tính ước lệ quốc tế là tốt nhất.

– Tên gói (package): tên gói viết in thường toàn bộ. Ví dụ: oop, javaoop

– Tên lớp (class): viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, nếu tên có nhiều từ thì ghép các từ lại với nhau. Ví dụ: JavaExample, CoffeeReceipt

– Tên biến  (variable): bắt đầu bằng chữ thường, nếu tên có nhiều từ thì ghép các từ lại với nhau. Ví dụ: kind, pricePerPound

– Tên phương thức (method): từ đầu tiên nên là động từ, bắt đầu bằng một ký tự in thường và các từ tiếp theo sau viết hoa chữ cái đầu tiên. Ví dụ: getSize(), setName()

– Tên hằng (constant): toàn bộ là chữ in hoa, mỗi từ cần tách biệt với nhau bởi ký tự _

kenhlaptrinh-quy-uoc-dat-ten-trong-java-h2

Lời kết: Trong lập trình mỗi người có cách xây dựng, thiết kế hay phân tích khác nhau. Thế nhưng khi cùng xây dựng một chương trình thì có nhiều thành viên cùng phát triển vậy nên nếu như tất cả cùng thống nhất một quy ước đặt tên trong Java sẽ giúp mọi người làm việc chung được hiểu quả hơn.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...