POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript

Thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript đây là thuộc tính chứa giá trị đặc biệt và giá trị này cực lớn, lớn hơn cả thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript.

Giá trị thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript được biểu diễn dưới dạng  “INFINITY”. POSITIVE_INFINITY là một hằng số tất cả các số nào nhân với POSITIVE_INFINITY  kết quả là chính nó, số nào chia cho POSITIVE_INFINITY  kết là là 0. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp sử dụng thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript.

1. Cú pháp sử dụng thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript.

Cú pháp sử dụng thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript.

2. Ví dụ sử dụng thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript

Kết quả:

Hình ảnh dưới đây hiển thị kết quả của ví dụ trên.

kenhlaptrinh-net-nan-cua-doi-tuong-number-trong-javascript-1

Khi click vào nút “Lấy giá trị” sẽ hiển thị kết quả như sau.

kenhlaptrinh-net-positive_infinity-cua-doi-tuong-number-trong-javascript

Như vậy với việc sử dụng thuộc tính POSITIVE_INFINITY của đối tượng Number trong JavaScript cho chúng ta một giá trị rất lớn, lớn hơn cả MAX_VALUE. 

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...