Phương thức toExponential() của đối tượng Number trong JavaScript

Phương thức toExponential() trong JavaScript hiển thị đối tượng Number ở dạng số mũ. Cũng như các thuộc tính khác của đối tượng Number chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp sử dụng phương thức toExponential() trong JavaScript.

1. Cú pháp sử dụng phương thức toExponential() trong JavaScript.

Sau đây là cú pháp sử dụng toExponential() trong JavaScript.

Lưu ý phương thức toExponential() trong JavaScript nếu giá trị đầu vào không có thì mặc định sẽ lấy số của đối tượng Number cộng thêm số mũ “e+1”. Để hiểu rõ hơn phương thức toExponential() trong JavaScript mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

2. Ví dụ sử dụng toExponential() trong JavaScript.

Trong ví dụ này mình sẽ trình bày hai trường hợp. Một là phương thức toExponential() không nhận vào giá trị và hai là nhận vào giá trị.

3. Kết quả sử dụng toExponential() trong JavaScript.

Kết quả ví dụ sử dụng toExponential() trong JavaScript được hiển thị đầy đủ và chi tiết ở hình ảnh bên dưới.

kenhlaptrinh-net-toexponential-cua-doi-tuong-number-trong-javascript

Với việc sử dụng toExponential() trong JavaScript bạn có thể dễ dàng quy định số mũ, tùy chọn hiển thị vị trí số mũ cho một số.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...