Bài 6: Những thành phần thiết kế GUI trong Java Swing

Sau khi đã xây dựng ứng dụng HelloWorld bây giời chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần thiết kế GUI trong Java Swing. Sau đây là những khái niệm rất đơn giản về thiết kế GUI.

1. Khái niệm về những thành phần thiết kế GUI trong Java Swing.

Những thành phần (component) được bố trí trong một bộ chứa (container) theo một cách thức có tổ chức nào đó.

Những component có thể là các đối tượng như Button, Checkbox, Radio Button, Menu, Label, JtextField…  hoặc có thể là các bộ chứ lồng nhau.

Những thành phần được tổ chức trog những bộ chứa sử dụng quản lý bố cục (Layout Manager).

2. Những thành phần thiết kế GUI trong Java Swing – Component.

Component là các đối tượng có biểu diễn đồ họa được đưa lên màn hình mà người dùng thao tác được. Ví dụ như là Button, Checkbox…

3. Những thành phần thiết kế GUI trong Java Swing – Container.

Container là một bộ chứa có khả năng nhóm nhiều đối tượng lại với nhau.

Và đây là một số đối tượng container trong Java:

ContainerMô tả
PanelĐược dùng  để nhóm các đối tượng lại với nhau, một Panel có thể chứa 1 Panel khác.

ScrollPanels

Tương tự như Panel ở trên, ngoài ra có thêm 2 thanh trược nằm phía dưới và bên phải giúp ta di chuyển để xem các đối tượng lớn.
DialogsLà một cửa sổ hộp thoại được dùng để đưa ra các thông báo hoặc có thể lấy dữ liệu nhập từ người dùng.
Frame, JFrameLà một cửa sổ  Windows có tiều đề thường được dùng để tạo ra cửa sổ chính cho các ứng dụng.
AppletWeb Applet.
JWindowKhông có thanh tiêu đề và các nút điều khiển.

Sau khi đã tìm hiểu qua những thành phần thiết kế GUI trong Java Swing chúng ta sẽ đến với phần quản lý bố cục (Layout Manages) trong Java Swing. Ngoài ra các bạn  có thể tham khảo thêm loạt bài Java Swing cho người mới bắt đầu tại chuyên mục nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...