Nhóm thẻ thư viện JSTL Formatting

Ở bài trước mình có trình bày với các bạn vềthư viện thẻ JSTL, hôm nay chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết khi tìm hiểu về nhóm thẻ thư viện JSTL Formatting chuyên dùng để định đạng dữ liệu. Bạn có thể định đạng dữ liệu văn bản như ngày tháng, chữ số với thư viện JSTL Formatting.

Để sử dụng nhóm thẻ thư viện JSTL Formatting bạn cần phải khai báo đoạn mã sau vào trang JSP:

Và sau đây sẽ là danh sách những thẻ cơ bản trong nhóm thẻ thư viện JSTL Formatting, hãy cùng xem chức năng cũng như ví dụ mình sẽ minh họa bên dưới nhé:

ThẻMô tả
<fmt:formatNumber>Dùng để định đạng số, tiền tệ…
<fmt:parseNumber>Dùng để phân tích số, tiền tệ, phần trăm
<fmt:formatDate>Dùng để định đạng ngày tháng hoặc thời gian
<fmt:parseDate>Dùng để phân tích ngày tháng hoặc thời gian
<fmt:bundle>Được sử dụng để tạo ra các đối tượng ResourceBundle
<fmt:setLocale>Dùng để lưu trữ cấu hình ngôn ngữ
<fmt:setBundle>Dùng để hiển thị đa ngôn ngữ
<fmt:timeZone>Được sử dụng để xác định các thông tin múi thời gian
<fmt:setTimeZone>Được sử dụng để tạo ra các đối tượng ResourceBundle
<fmt:message>Dùng để hiển thị đa ngôn ngữ
<fmt:requestEncoding>Dùng để thiết lập mã hóa

 

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...