[Bài 14] Nhập xuất sử dụng Scanner trong Java

Trong Java có nhiều cách khác nhau để đọc dữ liệu nhập liệu từ bàn phím, và Scanner là một trong số đó. Lớp Scanner trong Java cung cấp nhiều phương pháp để đọc và phân tích các giá trị nguyên thủy khác nhau.

Đặc điểm lớp Scanner trong Java:

– Lớp Scanner trong Java cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím.

– Lớp Scanner có thể đọc được nhiều kiểu dữ liệu khác nhau chẳng hạn Int, Long, Double, String, Float.

Một số phương thức thường được sử dụng của lớp Scanner trong Java:

Phương thứcMô tả
public String next()Trả về kết quả nội dung trước khoảng trắng
public String nextLine()Trả về kết quả nội dung của một hàng
public byte nextByte()Trả về kiểu dữ liệu byte
public short nextShort()Trả về kiểu dữ liệu short
public int nextInt()Trả về kiểu dữ liệu int
public long nextLong()Trả về kiểu dữ liệu long
public float nextFloat()Trả về kiểu dữ liệu float
public double nextDouble()Trả về kiểu dữ liệu double

Sự khác nhau khi sử dụng  next() và  nextLine() lớp Scanner trong Java:

– Phương thức next() sẽ trả về kết quả cách nhau bởi khoảng trắng, các bạn có thể xem ví dụ sau:

Kết quả:

– Phương thức nextLine() sẽ trả về kết quả nội dung của một hàng, các bạn có thể xem ví dụ sau:

Kết quả:

Ví dụ sử dụng lớp Scanner trong Java:

– Ví dụ sau đây mình sẽ sử dụng lớp Scanner nhập dữ liệu từ bàn phím 2 số hạng, sau khi người dùng nhập 2 số hạng sẽ thực hiện trả về phương thức tính tổng.

– Sử dụng phương thức  nextInt() để lấy dữ liệu kiểu số nguyên nhập từ bàn phím.

Kết quả sau khi chạ đoạn mã chương trình trên có thể như sau:

Lời kết: Như vậy, một trong những cách giúp bạn có thể đọc dữ liệu nhập liệu từ bàn phím đó là sử dụng Scanner trong Java. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục lập trình Java cơ bản để nắm vững hơn về ngôn ngữ lập trình Java.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...