NaN của đối tượng Number trong JavaScript

Thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript không giống như những thuộc tính khác của đối tượng Number. NaN viết tắt của từ Not-a-Number được sử dụng để kiểm tra giá trị của một biến nào đó có phải là số hay không.

Trong thực tế thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript thường xuyên được sử dụng để kiểm tra giá trị của biến hoặc kết quả của một phép toán trả về có phải là số hay không, còn nhiều trường hợp khác nữa các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Dưới đây mình sẽ lần lượt trình bày cú pháp sử dụng thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript để các bạn hiểu rõ hơn về thuộc tính NaN (Not-a-Number).

1 Cú pháp sử dụng thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript

Cú pháp sử dụng thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript 

2. Ví dụ sử dụng thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript

Kết quả:

kenhlaptrinh-net-nan-cua-doi-tuong-number-trong-javascript-1

Khi click vào nút “Lấy giá trị” sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính NaN.

kenhlaptrinh-net-nan-cua-doi-tuong-number-trong-javascript-2

3. Ví dụ sử dụng thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript để kiểm tra giá trị của một biến, giá trị của một phép tính có phải là số hay không.

Kết quả của ví dụ trên được hiển thị chi tiết qua hai hình ảnh dưới đây.

kenhlaptrinh-net-nan-cua-doi-tuong-number-trong-javascript-1

Khi click vào nút “Lấy giá trị sẽ hiển thị kết quả kiểm tra.

kenhlaptrinh-net-nan-cua-doi-tuong-number-trong-javascript-3

Với việc sử dụng thuộc tính NaN của đối tượng Number trong JavaScript có thể giúp bạn kiểm soát được đầu vào có phải là số hay không, để từ đó bạn có thể hiển thị thông báo nhắc nhở người dùng nhập dữ liệu chưa đúng. Việc sử dụng thuộc tính NaN tuy đơn giản ngắn gọn nhưng không thể thiếu trong đối tượng Number của JavaScript. 

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...