Một số câu lệnh SQL cơ bản trong MariaDB

Nếu như những bài viết trước mình đã giới thiệu về MariaDB là gì, hướng dẫn cài đặt MariaDB, so sánh MariaDB với MySQL… thì trong nội dung bài viết này mình sẽ trình bày một số câu lệnh SQL trong MariaDB mà bạn nên ghi nhớ.

SQL cơ bản trong MariaDB

1. Nhóm câu lệnh SQL trong MariaDB giúp định nghĩa cách lưu trữ dữ liệu: 

Bảng sau trình bày một số câu lệnh SQL trong MariaDB giúp định nghĩa cách lưu trữ dữ liệu chẳng hạn như tạo mới một cơ sở dữ liệu, tạo mới một bảng…

STTTên câu lệnhMô tả
1CREATE DATABASEĐược dùng để tạo mới cơ sở dữ liệu.
2DROP DATABASEĐược dùng để xóa bỏ cơ sở dữ liệu đã tạo.
3USEĐược dùng để chọn cơ sở dữ liệu làm mặc định
4CREATE TABLEĐược dùng để tạo mới một bảng trong cơ sở dữ liệu.
5ALTER TABLEĐược dùng để chỉnh sửa.
6DROP TABLEĐược dùng để xóa bỏ một bảng.
7DESCRIBEĐược dùng để hiển thị cấu trúc một bảng.

2. Nhóm câu lệnh SQL trong MariaDB giúp định nghĩa cách thao tác dữ liệu:

Bảng sau trình bày một số câu lệnh SQL trong MariaDB giúp định nghĩa cách thao tác dữ liệu chẳng hạn như thêm, sửa, xóa, đọc dữ liệu…

STTTên câu lệnhMô tả
1SELECTĐược dùng để lấy dữ liệu hay  truy vấn dữ liệu nhằm trả về một tập kết quả các bản ghi từ một hoặc nhiều bảng.
2INSERTĐược dùng để thêm mới một dòng dữ liệu vào bảng.
3UPDATEĐược dùng để cập nhật dữ liệu trong bảng.
4DELETEĐược dùng để tạo xóa một dòng dữ liệu trong bảng.
5REPLACEĐược dùng để thay đổi dữ liệu mới hoặc dữ liệu đã tồn tại.
6TRUNCATEĐược dùng để xóa tất cả dòng dữ liệu trong bảng.

3. Nhóm câu lệnh SQL trong MariaDB sử dụng transaction (giao dịch):

Bảng sau trình bày một số câu lệnh SQL trong MariaDB liên quan đến sử dụng transaction (giao dịch) như bắt đầu một transaction, kết thúc một transaction…

STTTên câu lệnhMô tả
1START TRANSACTIONĐược dùng để khởi tạo một transaction (giao dịch).
2COMMITĐược dùng để để áp dụng các thay đổi và kết thúc giao dịch.
3ROLLBACKĐược dùng để loại bỏ những thay đổi và kết thúc giao dịch.

Xem thêm:

Lý do bạn nên chuyển từ MySQL sang MariaDB

Hướng dẫn cài đặt MariaDB

Lời kết: Như vậy một số câu lệnh SQL cơ bản trong MariaDB vừa được mình tổng hợp ở nội dung bài viết trên, để hiểu rõ hơn về cách sử dụng mỗi loại bạn có thể xem thêm cách sử dụng từng câu lệnh câu lệnh SQL trong MariaDB. Ngoài ra để tìm hiểu thêm về MariaDB bạn có thể xem thêm một số bài viết trong chuyên mục MariaDB.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...