MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript

Đối tượng Number trong JavaScript có nhiều thuộc tính hôm nay mình sẽ tìm hiểu thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript. Về thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript khi nghe tên chắc các bạn cũng đã đoán ra là giá trị lớn nhất mà JavaScript có thể chứa. Bây giờ chúng  ta sẽ đi tìm hiểu cú pháp sử dụng thuộc tính MAX_VALUE trong JavaScript.

Thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript có giá trị thực là 1.7976931348623157 x 10308

1. Cú pháp sử dụng thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript

Sau đây là ví dụ mô tả chi tiết sử dụng thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript.

2. Ví dụ sử dụng thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript.

Ví dụ sau đây mình sẽ tạo một cái nút, khi bấm nút thì sẽ gọi phương thức lấy ra giá trị  Number.MAX_VALUE

Kết quả:

Với đoạn code trên bạn copy sang file có đuôi là html, khi chạy hiện ra trang web như sau.

kenhlaptrinh-net-doi-tuong-number-trong-javascript-1

Sau khi bấm nút Ly giá tr ln nht  sẽ hiển thị như sau:

kenhlaptrinh-net-doi-tuong-number-trong-javascript-2

Thuộc tính MAX_VALUE của đối tượng Number trong JavaScript rất dễ sử dụng phải không các bạn, chỉ cần các bạn nhớ cú pháp là có thể vận dụng vào trang web của mình. Tiếp theo mình sẽ lần lượt hướng dẫn sử dụng các thuộc tính còn lại của đối tượng Number trong JavaScript các bạn nhớ theo dõi tại kenhlaptrinh.net nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...