Lời khuyên làm thế nào để thành công của tỉ phú Jack Ma

Jack Ma (Mã Vân – 1964) là tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, là một trong 20 người giàu nhất thế giới. Hãy cùng đọc qua lời khuyên làm thế nào để thành công của tỉ phú Jack Ma để xem giới trẻ cần làm gì để có thể có được thành công.

Trong một chương trình truyền hình được phát sóng vào tháng 5 năm 2015 bởi đài KBS của Hàn Quốc, tỉ phú Jack Ma đã đã đưa ra lời khuyên dành cho những người trẻ tuổi về việc làm thế nào để thành công trong cuộc sống.

Hãy cùng đọc và suy ngẫm về những gì mà tỉ phú Jack Ma chia sẻ lời khuyên làm thế nào để thành công dành cho giới trẻ, để biết, để hiểu, để thấy… bạn và tỉ phú Jack Ma có cùng chung quan điểm hay không?

Sau đây là những gì tỉ phú Jack Ma đưa ra lời khuyên làm thế nào để thành công:

Before you turn 20 years old, be a good student.

Trước khi bạn 20 tuổi, hãy trở thành một sinh viên giỏi.

Before you turn 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally, in a big company, it is good to learn processing; you are part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it’s not which company you go to, it’s which boss you follow. A good boss teaches you differently.

Trước khi bạn 30 tuổi, hãy đi theo một ai đấy. Vào một công ty nhỏ mà làm. Thông thường, trong một công ty lớn, nó tốt cho bạn học hỏi, bạn là một phần của một bộ máy lớn.  Nhưng khi làm ở một công ty nhỏ, bạn sẽ học được cách đam mê, học cách khát khao và học cách có thể làm được nhiều việc cùng lúc. Trước khi bạn 30 tuổi, quan trọng không phải bạn làm cho công ty nào, mà đó là bạn đi theo người xếp nào.  Người sếp giỏi dạy chúng ta rất khác.

Between 30 and 40 years old, you need to think clearly whether you want to work for yourself, if you really want to be an entrepreneur.

Từ 30 đến 40 tuổi, bạn cần phải suy nghĩ rõ ràng liệu có muốn làm việc cho chính mình, nếu như bạn thực sự muốn trở thành một doanh nhân.

When you’re between 40 and 50 years old, you must do all the things that you are good at.

Khi bạn từ 40 đến 50 tuổi, bạn nên tập trung làm tất cả những gì mình giỏi nhất.

Don’t try to jump into a new area, it’s too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So when you’re between the ages of 40 and 50, think about how you can focus on things that you are good at.

Đừng cố nhảy vào một lĩnh vực mới, bây giờ đã quá muộn. Bạn có thể thành công, nhưng tỷ lệ thất bại là quá lớn. Vì vậy khi bạn ở độ tuổi từ 40 đến 50, suy nghĩ về cách bạn có thể tập trung vào những thứ mà mình giỏi nhất.

But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest in them, and make sure they’re good.

Nhưng khi bạn từ 50 đến 60 tuổi, hãy đầu từ vào thế hệ trẻ. Bởi vì những người trẻ có thể làm tốt hơn bạn. Vì vậy hãy dựa vào họ, đầu tư vào họ  và chắc chắn rằng họ đang tốt.

When you are over 60 years old, spend time on yourself. On the beach, sunshine, it’s too late for you to change.

Còn khi bạn đã ngoài 60 tuổi, hãy dành khoảng thời gian cho chính bản thân mình. Trên bãi biển, nắng, bây giờ là quá muộn để bạn thay đổi.

This is my advice to the young people: 25 years old, make enough mistakes. Don’t worry! You fall, you stand up, you fall…enjoy it!

Còn đây là lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ: 25 tuổi, hãy cứ sai lầm. Đừng lo lắng. Vấp ngã, bạn đứng dậy. bạn thất bại, tự đứng lên!

Lời kết: Sau khi đọc xong bài viết lời khuyên tỉ phú Jack Ma dành cho giới trẻ, bạn cảm thấy như thế nào? Đừng quên chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ của bạn về sự thành công?

(Tác giả: Nam Nguyễn)

Bình luận

Loading...