[Bài 11] Lệnh SWITCH/CASE trong Java

Ở bài viết trước các bạn đã được tìm hiểu về lệnh IF/ELSE trong Java được sử dụng để kiểm tra điều kiện. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu thêm lệnh SWITCH/CASE trong Java cũng dạng sử dụng để kiểm tra điều kiện.

Một số đặc điểm lệnh SWITCH/CASE trong Java:

– Lệnh SWITCH/CASE cũng giống như lệnh IF/ELSE trong Java được sử dụng để kiểm tra điều kiện.

– Lệnh SWITCH/CASE trong Java sẽ kiểm tra lần lượt các giá trị có trong một danh sách, mỗi giá trị tương ứng một trường hợp case.

– Lệnh SWITCH/CASE trong Java nhận giá trị có thể là kiểu int, byte, short, char, string.

– Lệnh SWITCH/CASE khi một trường hợp (case) đúng bạn nên gọi  break nhằm kết thúc khối lệnh SWITCH/CASE.

– Lệnh SWITCH/CASE bạn nên để một trường hợp mặc định default để khi không có trường hợp nào thỏa mãn điều kiện thì sẽ thực thi câu lệnh trong trường hợp mặc định (default).

– Lệnh SWITCH/CASE có thể có nhiều trường hợp (case) nhưng chỉ có một trường hợp mặc định (default).

Ví dụ 1 sử dụng lệnh SWITCH/CASE trong Java:

Kết quả sau khi chạy đoạn chương trình trên:

Ví dụ 2 sử dụng lệnh SWITCH/CASE trong Java:

Kết quả sau khi chạy đoạn chương trình trên:

Lời kết: Như vậy, mình vừa trình bày khái niệm cũng như ví dụ minh họa về sử dụng lệnh SWITCH/CASE trong Java. Tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể sử dụng lệnh IF/ELSE hoặc lệnh SWITCH/CASE trong Java.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...