Lệnh INSERT, UPDATE, DELETE, REPLACE, TRUNCATE trong MariaDB

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh INSERT trong MariaDB, UPDATE trong MariaDB, DELETE trong MariaDB, REPLACE trong MariaDB và TRUNCATE trong MariaDB.

Nếu ở bài viết trước mình đã hướng dẫn về lệnh SELECT trong MariaDB thì tiếp theo phần các nhóm lệnh truy vấn dữ liệu trong MariaDB mình sẽ hướng dẫn lệnh INSERT, UPDATE, DELETE, REPLACE, TRUNCATE trong MariaDB.

1. Lệnh INSERT trong MariaDB

– Lệnh INSERT trong MariaDB được dùng để thêm dữ liệu vào trong bảng.

– Cú pháp lệnh INSERT trong MariaDB:

– Hoặc có thể viết ngắn gọn lệnh INSERT trong MariaDB, cú pháp như sau:

– Ví dụ lệnh INSERT trong MariaDB:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

– Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh sau để thêm dữ liệu vào trong bảng của MariaDB.

2. Lệnh UPDATE trong MariaDB

– Lệnh UPDATE trong MariaDB được dùng để cập nhật dữ liệu trong bảng.

– Cú pháp lệnh UPDATE trong MariaDB:

– Hoặc có thể viết ngắn gọn lệnh UPDATE trong MariaDB, cú pháp như sau:

– Ví dụ lệnh UPDATE trong MariaDB:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

3. Lệnh DELETE trong MariaDB

– Lệnh DELETE trong MariaDB được dùng để xóa dữ liệu trong bảng.

– Cú pháp Lệnh DELETE trong MariaDB:

– Hoặc có thể viết ngắn gọn lệnh DELETE trong MariaDB, cú pháp như sau:

– Ví dụ lệnh DELETE trong MariaDB:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

4. Lệnh REPLACE trong MariaDB

– Lệnh REPLACE trong MariaDB được đùng để thay đổi dữ liệu trong bảng.

– Cú pháp lệnh REPLACE trong MariaDB:

– Ví dụ lệnh REPLACE trong MariaDB:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

5. Lệnh TRUNCATE trong MariaDB

– Lệnh TRUNCATE trong MariaDB được dùng để làm trống (xóa) tất cả dữ liệu.

– Cú pháp lệnh TRUNCATE trong MariaDB:

– Ví dụ lệnh TRUNCATE trong MariaDB:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

Lời kết: Như vậy mình vừa trình bày hướng dẫn sử dụng lệnh INSERT trong MariaDB, UPDATE trong MariaDB, DELETE trong MariaDB, REPLACE trong MariaDB và TRUNCATE trong MariaDB. Ngoài ra để tìm hiểu thêm về MariaDB bạn có thể xem thêm một số bài viết trong chuyên mục MariaDB.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...