Lấy địa chỉ IP của máy bằng Java

Nếu bạn đang muốn lấy địa chỉ IP của máy bằng Java thì InetAddress là một trong những lớp được cung cấp sẵn nhằm lấy địa chỉ IP của máy bằng Java, không những lấy được mỗi địa chỉ IP mà các bạn còn có thể có được nhiều thông tin khác của máy.

Kết quả sau khi chạy hàm lấy địa chỉ IP của máy bằng Java trên:

Tuy nhiên, một số máy tính khi sử dụng cách lấy địa chỉ IP của máy bằng Java như trên sẽ không hoạt động được, thì bạn có thể sử dụng thêm một cách lấy địa chỉ IP của máy bằng Java dưới đây:

Kết quả sau khi chạy hàm lấy địa chỉ IP của máy bằng Java trên:

Lời kết: Như vậy, nếu như bạn đã xem bài hướng dẫn trên thì bây giờ bạn đã có thể lấy địa chỉ IP của máy tính bằng Java, trên đây chỉ là một trong những cách cơ bản lấy địa chỉ IP của máy bằng Java còn thực tế thì còn khá nhiều cách thực hiện.

(Tác giả: Tùng Dương)

9 thoughts on “Lấy địa chỉ IP của máy bằng Java

  1. Với cách thứ 2 hiện ra nhiều dòng như vậy. Mình muốn lấy dòng 192.168.1.42 để add vào 1 textFiel để hiển thị trên form thì như thế nào ạ? Xin chân thành cảm ơn!

  2. Nếu muốn lấy địa chỉ ip của nhiều mấy. Cùng dùng chung mạng thì làm thế nào ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ!

Bình luận

Loading...