Lập trình mạng Socket trong Java

Để các thiết bị có thể giao tiếp với nhau thì trong Java hỗ trợ gói java.net cho phép người lập trình có thể viết các ứng dụng để kết nối các thiết bị lại với nhau, hãy cùng tìm hiểu về lập trình mạng Socket trong Java ở bài viết dưới đây.

Lập trình mạng Socket trong Java bao gồm 2 giao thức sau đây:

Giao thức TCP (Transmission Control Protocol):

Giao thức UDP (User Datagram Protocol):

Thiết kế giải thuật Client – Server với lập trình mạng Socket trong Java:

Giải thuật cho chương trình Server:

+ Tạo và đăng ký Socket với hệ thống

+ Server chuyển sang trạng thái lắng nghe và chờ đợi Client kết nối đến

+ Chấp nhận kết nối từ Client

+ Sau khi xử lý tín hiệu từ Client gởi lên thì đóng kết nối lại và Server trở lại trạng thái lắng nghe và chờ đợi Client kết nối đến

Giải thuật cho chương trình Client:

+ Tạo Socket và kết nối đến Server

+ Gởi dữ liệu lên Server và sau đó nhận kết quả từ Server trả về

+ Đóng kết nối

Để học lập trình mạng Socket trong Java một cách hệ thống và hiệu quả thì mình chia ra làm hai mục lớn đó là:

Chuyên mục Java IO

Muốn học hiệu quả lập trình mạng Socket trong Java đầu tiên phải tìm hiểu kỹ về Java Io. Dưới đây là loạt bài Java Io và có kèm theo một số bài tập, trong mỗi bài tập có source code các bạn có thể download về để tiện tham khảo.

Java IO
FileInputStream và FileOutputStream trong Java IO
DataInputStream và DataOutputStream trong Java IO
BufferedReader và PrintWriter trong Java IO
BufferedInputStream và BufferedOutputStream trong Java IO
Bài 1: Delete file trong Java
Bài 2: Delete Thư Mục Trong Java
Bài 3: Hiển Thị Cấu Trúc Cây Thư Mục Trong Java
Bài 4: Hiển Thị Dung Lượng Cây Thư Mục Trong Java
Bài 5: Tìm Kiếm File Trong Java
Bài 6: Copy File Trong Java
Bài 7: Copy Thư Mục Trong Java
Bài 8: Cắt File Trong Java
Bài 9: Nối File Trong Java
Bài 10: Packing File Trong Java
Bài 11: Unpacking File Trong Java
Bài 12: Ghi File Nhị Phân Trong Java
Bài 13: Đọc File Nhị Phân Trong Java
Bài 14: Đọc và ghi file ảnh trong Java
Bài 15: Hướng dẫn nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java
Bài 16: Hướng dẫn giải nén các tập tin từ định dạng ZIP

Chuyên mục Java Socket

Sau khi đã nắm được phần Java Io bây giờ các bạn đến với phần Socket sẽ dễ dàng hơn, các bạn tham khảo loạt bài Java Socket bên dưới nhé.

Java Socket
Tìm hiểu về lớp Socket trong Java
Tìm hiểu về lớp ServerSocket trong java
Ví dụ lập trình Socket (Client – Server) giao thức TCP
Tổng quan về giao thức UDP trong Java Socket
Lấy địa chỉ IP của máy bằng Java
Lệnh kiểm tra kết nối mạng trong Java

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...