[Lập trình JSP – Servlet] Bài 6: Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm

Lập trình JSP – Servlet cho phép các nhà phát triển phần mềm xây dựng nội dung động cho website sử dụng nền tảng Java. Tiếp ngay sau đây sẽ là phần hướng dẫn hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong loạt video hướng dẫn xây dựng website bán hàng bằng JSP – Servlet mong các bạn chú ý đón xem.

Tiếp tục loạt video hướng dẫn xây dựng website bán hàng bằng JSP – Servlet, chúng ta sẽ đến phần xem chi tiết sản phẩm dựa vào mã sản phẩm.

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần viết phương thức getSanPham(String ma_san_pham) nhận vào mã sản phẩm để lấy thông tin chi tiết sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.

Như bạn thấy ở đoạn mã chương trình trên thì đầu tiên cần tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL, sau đó chúng ta thực hiện gọi lệnh executeQuery() để trả về dữ liệu.

Sau khi trả về dữ liệu từ đối tượng ResultSet thì bạn sẽ gán các thuộc tính vào trong đối tượng Product.

Bước 2: Tiếp theo, ở trang product.jsp sau khi nhấn vào trang chi tiết sản phẩm chúng ta sẽ chuyển sang trang detail.jsp, và truyền mã sản phẩm theo.

Bước 3: Bạn cần truyền mã sản phẩm qua trang chi tiết

Sử dụng phương thức getParameter() để lấy dữ liệu.

Bạn có thể xem video hướng dẫn sau đây để thực hiện:

Hoặc bạn có thể tải mã nguồn cho bài viết lập trình JSP – Servlet hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm tại đường dẫn sau:

Download link Vipshare

Download link 123link

Xem thêm một số bài viết liên quan lập trình JSP – Servlet:

Video hướng dẫn xây dựng website bán hàng sử dụng JSP – Servlet:
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng JDBC kết nối cơ sở dữ liệu MySQL
Bài 4: Hiển thị danh mục sản phẩm
Bài 5: Hiển thị sản phẩm theo danh mục
Bài 7: Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng ký thành viên
Bài 8: Xây dựng chức năng giỏ hàng

Lời kết: Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về hướng dẫn hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong loạt bài xây dựng website bán hàng bằng JSP – Servlet. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục lập trình JSP – Servlet để có thể tự xây dựng hoàn chỉnh một website cho riêng mình.

(Tác giả: Tùng Dương)

24 thoughts on “[Lập trình JSP – Servlet] Bài 6: Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm

 1. ad cho e hỏi lỗi này fix như thế nào ạ
  type Rapport d”exception

  message An exception occurred processing JSP page /product.jsp at line 89

  description Le serveur a rencontré une erreur interne qui l”a empêché de satisfaire la requête.

  exception

  org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page /product.jsp at line 89

  86:
  87:
  88:
  91:
  92: <img src="” alt=”” />

  Stacktrace:
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:574)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:476)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:396)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:340)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  cause mère

  java.lang.NumberFormatException: For input string: “”
  java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
  java.lang.Long.parseLong(Long.java:601)
  java.lang.Long.parseLong(Long.java:631)
  org.apache.jsp.product_jsp._jspService(product_jsp.java:202)
  org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:438)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:396)
  org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:340)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  note La trace complète de la cause mère de cette erreur est disponible dans les fichiers journaux de Apache Tomcat/8.0.32.

 2. Admin cho mình hỏi,làm sao để lưu nhiều ảnh vào csdl rồi show ra để làm ảnh description của sản phẩm vậy

  1. Chào bạn, việc lưu ảnh thì có 2 cách là lưu trực tiếp vào db hoặc là chỉ lưu đường dẫn vào db. Với 2 cách này thì để có thể lưu nhiều ảnh cho một sản phẩm chẳng hạn thì bạn có thể làm cách đơn giản nhất là tạo một bảng mới như hình ảnh sản phẩm hinh_anh_san_pham(id_san_pham, duong_dan_hinh_anh) để có thể lưu được nhiều ảnh cho một sản phẩm. còn cách để show ảnh ra thi chắc bạn biết rồi chứ.

 3. 2 doan nay minh lam dung theo huong dan.
  nhung khi chay len thi cho gia tri la null.
  nho admin giai thich giup voi.khi m lay du lieu doan ve va chay cung vay

  1. Chào bạn, giá trị category_id của bạn bị null hay sao.
   Bạn có thể debug để xem có bị sai ở đoạn nào, hoặc lấy được giá trị category_id hay không?

 4. anh ơi, nếu em muốn cho nhiều tham số vào link như single.jsp?productID=ABC+productName=”Hoa” thì làm thế nào ạ

 5. bạn cho mình hỏi sao test thử trong dao chạy đúng rồi, lấy được đúng tên sản phẩm rồi, mà trong trang hiển thị sản phẩm lại nhận giá trị null.

   1. admin tại sao m cũng code như vậy mà phần product hiển thị là null chứ không phải tên,giá bán thì hiển thị 0,0 ảnh cũng không hiển thị là tại sao ạ.Ad giúp m với

 6. add cho em hỏi

  khi em run file produt thì nó bảo lỗi
  exception

  org.apache.jasper.JasperException: java.lang.NumberFormatException: For input string: “”
  root cause

  java.lang.NumberFormatException: For input string: “”

  1. Bạn fix được chưa. nếu chưa thì đưa hết lỗi lên mình xem cho.
   Lỗi NumberFormatException có thể giá trị chuỗi “” khi format thành kiểu số nên nó bào lỗi.

  1. Chào bạn,
   Nếu muốn show sản phẩm mới nhất bạn có thể sử dụng ORDER BY product_id và limit là 1
   chúc bạn thành công nha!

 7. AD ơi s tới khúc chạy thử system nó bị lỗi này :

  Exception in thread “main” java.lang.UnsupportedOperationException: Not supported yet.
  at connect.DBConnect.getConnection(DBConnect.java:33)
  at dao.ProductDAO.getProduct(ProductDAO.java:43)
  at dao.ProductDAO.main(ProductDAO.java:63)
  C:\Users\HP\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
  BUILD FAILED (total time: 0 seconds)

 8. État HTTP 500 – Internal Server Error
  Type Rapport d”exception

  message An exception occurred processing [/content.jsp] at line [124]

  description Le serveur a rencontré une erreur interne qui l”a empêché de satisfaire la requête.

  exception

  org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/content.jsp] at line [124]

  121:
  122:
  123:
  126:
  127:

  Em tìm mãi không biết nó là lỗi gì ạ?

Bình luận

Loading...