[Lập trình JSP – Servlet] Bài 15: Xây dựng chức năng quản lý hóa đơn

Lập trình JSP – Servlet cho phép các nhà phát triển phần mềm xây dựng nội dung động cho website sử dụng nền tảng Java. Tiếp ngay sau đây sẽ là phần hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý hóa đơn trong loạt video hướng dẫn xây dựng website bán hàng bằng JSP – Servlet mong các bạn chú ý đón xem.

Quản lý hóa đơn bán hàng là một trong những yếu tố căng bản và chính trong việc bạn kết nối với khách hàng của mình, đây là một phần quan trọng của phần quản trị. Tiếp theo loạt bài hướng dẫn xây dựng website bán hàng JSP – Servlet phần 2 này mình sẽ nói đến quản lý hóa đơn trong JSP – Servlet.

Cũng như ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo trang quản lý sản phẩm, quản lý danh mục bằng JSP – Servlet thì phần quản lý hóa đơn trong JSP – Servlet cũng tương tự, ở đây chúng ta sẽ làm cơ bản là hiển thị danh sách khách hàng đặt hàng, thông tin về đơn hàng mà khách hàng đặt như người mua, ngày mua, mặt hàng và số lượng mua…

Để xây dựng quản lý hóa đơn trong JSP – Servlet thì với bài hướng dẫn này mình sẽ yêu cầu bạn viết một vài phương thức như lấy danh sách hóa đơn, lấy thông tin đơn hàng của mỗi loại hóa đơn.

Bạn có thể xem video hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý hóa đơn ngay bên dưới:

Hoặc bạn có thể tải mã nguồn cho bài viết lập trình JSP – Servlet xây dựng chức năng quản lý hóa đơn tại đường dẫn sau:

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

Xem thêm một số bài viết liên quan lập trình JSP – Servlet:

Video hướng dẫn xây dựng website bán hàng sử dụng JSP – Servlet:
Hướng dẫn thiết kế giao diện cho website
Hướng dẫn sử dụng JDBC kết nối cơ sở dữ liệu MySQL
Hiển thị danh mục sản phẩm
Hiển thị sản phẩm theo danh mục
Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm

Lời kết: Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý hóa đơn trong loạt bài xây dựng website bán hàng bằng JSP – Servlet. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục lập trình JSP – Servlet để có thể tự xây dựng hoàn chỉnh một website cho riêng mình.

(Tác giả: Tùng Dương)

One thought on “[Lập trình JSP – Servlet] Bài 15: Xây dựng chức năng quản lý hóa đơn

Bình luận

Loading...