Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Sau đây là phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Nội dung chính trong loạt bài hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên gồm các phần như sau:

Một số hình ảnh giao diện chương trình quản lý học viên được xây dựng bằng Java Swing:

Màn hình giao diện trang chủ ứng dụng:

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Màn hình giao diện trang quản lý học viên:

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Màn hình giao diện trang quản lý khóa học:

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Màn hình giao diện trang quản lý lớp học:

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Màn hình giao diện trang thống kê dữ liệu:

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

(Nguồn: Team Việt Dev)

Bình luận

Loading...