Lập trình JAVA cơ bản

Java (đọc như “Gia-va”) được biết đến khi là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class), Java với logo là hình cafe có lẽ sẽ khá quen thuộc với đại đa số người dân Việt Nam chúng ta. Sau đây sẽ là loạt bài hướng dẫn tìm hiểu về lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu.

[Bài 01] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JAVA

[Bài 02] Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Java

[Bài 03] Hướng đối tượng (OOP) trong Java

[Bài 04] Đối tượng (Object) và lớp (Class) trong Java

[Bài 05] Các kiểu dữ liệu trong Java

[Bài 06] Các loại toán tử trong Java

[Bài 07] Hằng và biến trong Java

[Bài 08] Quy ước đặt tên trong Java

[Bài 09] Một số IDE dành cho lập trình Java

[Bài 10] Lệnh IF/ELSE trong Java

[Bài 11] Lệnh SWITCH/CASE trong Java

[Bài 12] Vòng lặp FOR và WHILE trong Java

[Bài 13] Mảng trong Java

[Bài 14] Nhập xuất sử dụng Scanner trong Java

[Bài 15] Các phương thức xử lý chuỗi trong Java

[Bài 16] Xử lý ngoại lệ (Try – Catch) trong Java

[Bài 17] Từ khóa static trong Java

[Bài 18] Từ khóa final trong Java

[Bài 19] Tổng hợp bài tập thực hành lập trình Java cơ bản

[Bài 20] Tối ưu hoá mã nguồn trong Java

(đang cập nhật…)

Lời kết: Mong rằng với loạt bài hướng dẫn tìm hiểu về lập trình Java cơ bản của mình dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java, hoặc có ý định tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn để việc tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sau khi học xong loạt bài Java cơ bản, các bạn có thể tiếp tục xem qua loạt bài Java nâng cao để biết thêm nhiều thứ về ngôn ngữ Java.

(Tác giả: Tùng Dương)

2 thoughts on “Lập trình JAVA cơ bản

    1. Mình sẽ cố gắn cập nhật trong thời gian sớm nhất.
      Bạn có thể tham khảo thêm loạt bài JSP & Servlet tại kenh nha!

Bình luận

Loading...