Kiểm Tra Số Điện Thoại Trong Java

Để kiểm tra số điện thoại Trong Java trước hết mình cần kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là số hay không. Nếu chuỗi nhập vào là số thì kiểm tra độ dài của chuỗi.

Đặt vấn đề :

Làm sao để kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là số hay không? Với chuỗi nhập vào là số có đầu số là 09xxxxxxxx và 01xxxxxxxxx có độ dài lần lượt 10 và 11 thì số điện thoại đó là hợp lệ.

Giải quyết vấn đề :

Để kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là số hay không thì mình sử dụng class Pattern,Matcher của Java.

Với chuỗi nhập vào là số mình dùng phương thức substring() của Java cắt hai ký tự đầu và kiểm tra thuộc đầu số là 09 hay là 01 và có độ dài lần lượt là 10 và 11.

Link download source code:

Kiểm Tra Số Điện Thoại Trong Java

Sau đây là ví dụ mô tả chi tiết kiểm tra số điện thoại trong Java.

Với mẫu quy định là số sau đó kiểm tra mẫu quy định với chuỗi nhập vào.

Chuỗi nhập vào không thỏa điều kiện mẫu quy định.

Trường hợp ngược lại chuỗi nhập vào là số  thì kiểm tra độ dài của chuỗi nếu chuỗi không nằm trong khoảng 10 và 11 thì in ra kết quả độ dài chuỗi không hợp lệ.

Độ dài chuỗi trong khoảng 10 và 11 lần lượt có đầu số là 09 và 01.

Kết quả :

Để kiểm tra số điện thoại trong Java các bạn chỉ cần có được một mẫu pattern để kiểm tra số điện thoại, và tùy theo đầu số của nhà mạng mà kiểm tra cho hợp lệ.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết kiểm tra email trong Java bài này mình cũng sử dụng mẫu pattern như bài kiểm tra số điện thoại trong Java, khác nhau ở chỗ là một mẫu dùng để kiểm tra số điện thoại, mẫu còn lại để kiểm tra email trong Java.

Download source code bài viết bên dưới.

Link download 1:

Kiểm Tra Số Điện Thoại Trong Java

Link download 2:

Kiểm Tra Số Điện Thoại Trong Java

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...