[Bài 10] Kết hợp Spring Framework với Hibernate Framework

Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java. Hibernate là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ liệu quan hệ mạnh mẽ và nhanh chóng. Vậy làm cách nào để kết hợp Spring Framework với Hibernate Framework?

– Khi xây dựng ứng dụng web thì bạn có thể tích vào cả 2 tùy chọn là Spring Framework và Hibernate Framework như hình dưới đây:

kenhlaptrinh-ket-hop-spring-framework-voi-hibernate-framework

– Bạn tạo tập tin hibernate.cfg.xml để cấu hình Hibernate với các tham số cần thiết về thông tin cơ sở dữ liệu như tên đăng nhập, mật khẩu, tên database…

– Sau khi hibernate.cfg.xml bạn tạo lớp HibernateUtil.java như sau:

– Bạn tạo lớp SanPham.java bao gồm các thuộc tính cơ bản như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh… bằng cấu hình Hibernate Annotations như sau đây:

Trong đó:

@Entity – chú thích xác định lớp này như là một thực thể

@Table(name = “tên bảng”) – chỉ định entity này ánh xạ xuống table nào trong database

@id – xác định thuộc tính làm khóa chính

@GeneratedValue – xác định khoá chính tự động tăng

– Tiếp theo, bạn sẽ viết lớp DAO để kết nối với cơ sở dữ liệu như các phương thức cơ bản thêm, sửa, xóa, hiển thị dữ liệu… Để hiểu rõ hơn về Hibernate các bạn có thể theo dõi chuyên mục Hibernate ở Kênh Lập trình của tác giả Công Minh.

lớp SanPhamDAO.java

lớp SanPhamDAOImpl.java

lớp SanPhamService.java

lớp SanPhamServiceImpl.java

– Toàn bộ cấu trúc của bài hướng dẫn kết hợp Spring Framework với Hibernate Framework sẽ như thế này:

kenhlaptrinh-ket-hop-spring-framework-voi-hibernate-framework-h2

Lời kết: Như vậy, thông qua bài viết này mình đã trình bày cơ bản về cách kết hợp Spring Framework với Hibernate Framework trong xây dựng ứng dụng web, hẹn gặp các bạn ở các bài viết tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn lập trình web Spring Framework.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...